Monday, May 07, 2007

To Κβάντο του L. Roberts

Αναζητώντας "αποδείξεις" για το Μοντέλο μου.

Η αλήθεια είναι ότι η βασική ιδέα που μου προέκυψε (δηλ.το μοντέλο που λέω) περί μιας διαδοχής από αλλαγές που εξέλαβα σαν "κβάντα αυτοματισμού" με προβλημάτισε αν έχει νόημα ένα τέτοιο σκεπτικό. Οταν συναντούσα στοιχεία που ενίσχυαν το σκεπτικό μου τα θεωρούσα σαν ένα είδος απόδειξης της θεωρίας μου. Να και ο Raymond κάτι τέτοιο περιγράφει στο βιβλίο Open Sources που μου έδειξε ο Θ. Καρούνος (ΕΜΠ). Είχε την θεωρία "The Cathedral & the Bazaar Model" και τα περί ονομασίας "οpen" αντι "free" και περίμενε να βρει αποδείξεις. Αυτές ήρθαν με την μορφή των γεγονότων στο κόσμο των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα το δικό μου μοντέλο δηλαδή ότι το δίκτυο προχωράει μέσα από την εισαγωγή
στη δομή του διακριτών κβάντων αυτοματισμού (δες ποσταρίσματα για DNS, ARCHIE, MIME κλπ) βρήκε στοιχεία υποστήριξης στο σκεπτικό του L.Roberts (ARPANET program officer). H εννοια της εξέλιξης σαν βάση του σκεπτικού όπου το δικό του timeline αλλαγών είναι: Πιεστήριο Gutenberg, Φωτογραφία, Ράδιο, Γραμμόφωνο, Τηλέφωνο, Τηλεόραση, Υπολογιστής, Arpanet. Τα ακόλουθα ιστορικά στοιχεία παρουσιάζουν τις διάφορες αλλαγές:

internetHistory, InternetChronology


Στο σκεπτικό του για το τι γίνεται σήμερα, ανέφερε ότι συντελείται ο
αυτοματισμός του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου. Σαν την πλεόν αναμενόμενη εξέλιξη προσδιόρισε την απόκτηση από το Δίκτυο την ικανότητα για Quality of Service. Αυτές τις διαπιστώσεις θεώρησα ότι στηρίζουν το δικό μου σκεπτικό περί κβάντων αυτοματισμού.

Ενα άλλο στήριγμα βρήκα στο ακόλουθο σκεπτικό του F.Baker, που ήταν chairman του ΙAB και αφορούσε το μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων σε μια περιοχή που ήταν εκτός του προγράμματος του ΙΕΤF. Οι περιοχές που παρακολουθεί το IETF (ο οργανισμός που παρακολουθεί και καθοδηγεί την ανάπτυξη του διαδικτύου) ονομάζονται "areas".

Η έννοια "pseudo-Area" του IETF από τον Fred Baker. Ενα email του στελέχους της CISCO που έλεγε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τμήμα ΙΕΤF που να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Layer 2 από κάποια απόσταση μια και η περιοχή αυτή εμπίπτει στην παρακολούθηση άλλων οργανισμών οπως ΙΕΕΕ, ΑΤΜ FORUM κλπ. Κάπως έτσι δικαιολόγησα την δική μου προσέγγιση να κατανοήσω γεγονότα και εξελίξεις στο διαδίκτυο χωρίς να είμαι μέλος των ομάδων εργασίας που επεξεργάζονται τα αντίστοιχα θέματα.

Τέλος να πω, ότι μια πρόσθετη "απόδειξη" για το σκεπτικό που σταδιακά συγκροτούσα (περί μακροσκοπικής ανάλυσης) ήταν η αναφορά του Rohit Khare στην πρόταση του Postel να κοιτάξουνε μαζί μέσα από τα τεχνικά κείμενα και σημειώσεις στο ISI το "νόημα" των εξελίξεων.

2 comments:

Yannis Corovesis said...

Η περιγραφή του Van Jacobsen στο video.google.com με τίτλο "a new view to networking" είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περιγραφή των εξελίξεων του δικτύου. Ποιο ήταν το πρόβλημα που θέλησε να λύσει το arpanet, πως ήταν διαφορετικό το τηλεφωνικό δίκτυο, πόσο άργησε να γίνει αποδεκτή η λύση της μεταγωγής πακέτου, φτάνοντας σήμερα που το "end-to-end" δεν επαρκεί γιατί δεν κάνουμε διαλόγους αλλά dissemination. Ξοδέψαμε καλό φοιτητικό μυαλό για 20 χρόνια στην βελτιστοποίηση της μεταγωγής κυκλώματος, φάγαμε 20 χρόνια για την βελτιστοποίηση του TCP ας μην κάνουμε το ίδιο τώρα, ας βαλουμε το δίκτυο να κάνει το "σκαψιμο plumping" που χρειάζεται το Data

Yannis Corovesis said...

Επίσης για την ασφάλεια λέει ότι η αξιοπιστία του SSL οπλισμού αφορά απλά το pipe και όχι το πραγματικό Data.