Monday, October 13, 2008

Ενα (έταιρο) Μοντέλο ΙσομορφίαςΜε τον όρο Μοντέλο εννοώ ένα πλέγμα ιδεών, ορισμών και εννοιών που η συγκρότηση του μας βοηθάει να κάνουμε προβλέψεις κυρίως αλλά και γενικότερα να επεξεργαστούμε στο μυαλό μας κάποια γεγονότα και διαδιδασίες που υπάρχουν στο κόσμο μας. Η οντολογία του Τουρτσιν Turchin συνδέει τη Γνώση με τη κατασκευή μοντέλων, oρίζει κυβερνο-γνώση τη δυνατότητα από άνθρωπο είτε από υπολογιστή όταν κατέχει ένα αυτο-συντηρούμενο μοντέλο μιας διαδικασιας να μποροεί να κάνει προβλέψεις για αυτή τη διαδικασία (δες wikipedia: Turchin).


Κατά τη περίοδο των σπουδών μου στο πανεπιστήμιο του Εσσεξ, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα με τη γνωριμία εννοιών όπως Ισομορφία Συνόλων, Ομάδων, Τοπολογικών Χώρων κλπ. παρακολουθώντας μαθήματα εισαγωγής στα Μαθηματικά.


Με το Λογισμικό κατασκευάζουμε μοντέλα της πραγματικότητας, ήταν επίσης ένα άκουσμα που με εντυπωσίασε από τις εισαγωγικές διαλέξεις στον Προγραμματισμό στο πανεπιστήμιο του Αγίου Αντρεα στη Σκωτία.

Ακόμα πιο εντυπωσιακά ήταν τα προγράμματα του Τέρνερ Turner, εφευρέτη της Μηχανής SKIM (οι βασικές εντολές ήταν οι συμβολο-μηχανισμοί S, K, I). Ηταν μια ιδεατή μηχανη - virtual machine, τότε ο δόκιμος όρος ήταν αφηρημενη μηχανή - abstract machine. Ο αρχικός σκοπός της ύπαρξής της ήταν η μοντελοποίηση των γλωσσών προγραμματισμού. Σαφώς τέτοιες έννοιες μας προσέδιναν περισσότερες γνώσεις από αν διαλογιζόμαστε για το ίδιο πράγμα στη γλώσσα BASIC (1), όπως είχα μάθει νωρίτερα στο Κολέγιο Hasting. Περισσότερες και από την πιό αναπτυγμένη τότε ALGOL-60 που έμαθα στο πανεπιστήμιο του Εσσεξ (3).

Δηλαδή το κατάλληλο μοντέλο επικοινωνεί καλύτερα τη γνώση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο/διαδικασία που μελετάμε. Ένα μοντέλο διευκολύνει την κατανόηση μια και αποτελεί έναν μηχανισμό υποστήριξης της αντίληψης μας. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια απεικόνιση με οικονομια και βελτίωση έναντι μιας απλής συλλογής δεδομένων και πλήρους καταγραφής στοιχείων. Φυσικά προσθέτει και ένα "overhead" στοιχείο απαραίτητο για την κωδικοποίηση/απο-κωδικοποίηση των διαδικασιών και αντικειμένων.


Στο ηλεκτρονικό περιοδικό The COOK REPORT on the Internet Protocol November issue 2008 αναφέρεται
η δουλειά του Βεστ Vest που επιχειρεί να συσχετίσει το (υπο) σύστημα αριθμοδότησης στο διαδίκτυο (2) με τα Μακρο-οικονομικά. Ο στόχος του είναι, όπως του αναγνωρίζει o COOK, η δημιουργία ενoς πλαισίου - thinking paradigm για την επεξεργασία εννοιών από ευρύτερες ομάδες στην Κοινωνία ώστε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έρχονται σχετικά με την αριθμοδότηση μια από τις βασικότερες λειτουργίες του συστήματος (διαδίκτυο) που πολύ πιθανόν να βρεθεί σε κρίση το επόμενο εικοσάμηνο.

Μια και η κλωστή που διαπερνά τα ποσταρίσματα εδώ, πέρα από την καταγραφή της εμπειρίας στα διαδικτυκά της Ελλάδος, έχει στόχο την περιγραφή της διαδικασίας γνώσης που έχει λάβει χώρα με το εγχείρημα και συνεχίζεται ελπίζω, μια τέτοια δημοσίευση δεν με αφίνει ασυγκίνητο. Ο λόγος είναι ότι κάτι παρόμοιο επιχειρώ εδώ και χρόνια με αφορμή τη δική μου κατανόηση σε βάθος, των βασικών εννοιών που προσδιορίζουν την οντότητα διαδίκτυο. Βέβαια δεν είχα το πρόβλημα του addressing όπως ο Vest Βεστ αλλά τη ανάγκη να αναπτύξω το δίκτυο μιας ολόκληρης χώρας (ενός μεγάλου τμήματος για να είμαι ακριβής).

Ευρήκα λοιπόν !,

να το αποτέλεσμα του θεωρητικού προβληματισμού πάνω στη πρακτική που περιγράφω εδώ με τα διάφορα ποσταρίσματα. Ενα ισομορφικό μοντέλο για την εξελιξη του διαδικτύου. Μια μεταφορά υπο-συστηματων του διαδικτύου στους μηχανισμούς της Θεωρίας Εξέλιξης του Τουρτσιν Turchin. Αυτή (η θεωρία MST) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη δι-επιστημονική πραγματεία που ξεκίνησε σαν μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των συστημάτων συμβόλων (από τη χάραξη γραμμών στο χώμα από τον πρωτο-άνθρωπο στους υπολογιστές) και επεκτάθηκε ευφιώς από τον Τούρτσιν Tourchin ώστε να καλύπτει και τον χημικό - βιολογικό κόσμο (απο την αμοίβα στον νευρώνα και παραπέρα στον σκεπτόμενο εγκέφαλο). Ο δικός μου στόχος όπως και του Βεστ Vest είναι η ουσιαστική κατανόηση του διαδικτύου και ο διάλογος με το ευρύτερο Κοινό (δεν είναι τυχαίο πιστεύω ότι ήμουν χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου μυαλού όταν πρωτο-συνάντησα το διαδίκτυο στη δεκαετία του '80). Η δική μου ισομορφία (δες προέλευση ) περιγράφεται εδώ.


(1) από Αγγλία ανέβαζα το πρόγραμμα που έγραφα στη BASIC μέσω τηλετύπου στον υπερ-αντλαντικό υπολογιστή στις ΗΠΑ διαμέσου δικτύου TYMNET (υποθαλάσσιος η δορυφορικός φορέας για σύνδεση) και έπαιρνα πίσω τα αποτελέσματα εκτυπωμένα στο ρολό χαρτιού του τηλετύπου μέσα στο μικρό δωμάτιο-εργαστήριο, μερικές δεκάδες μέτρα από τη παραλία μεταξύ Hastings και Bexhill-on-sea.

(2) Addresses, ISPs, LIR, BGP4, Policy Routing, CIDR είναι τα κύρια στοιχεία του συστήματος που ο Βεστ ονομάζει MoE - Medioum of Exchange γιατί κάθε ανταλλαγή πληροφορίας κάνει χρήση του συστήματος για να ολοκληρώσει την ανταλλαγή. Κάπως έτσι λειτουργεί και το "χρήμα" στην οικονομία, μάλιστα προβληματικές καταστάσεις στην οικονομία (π.χ τη περίοδο του χρυσού ως σταθερό μέσο) μοιάζουν με την επερχόμενη κρίση των διευθύνσεων του συστήματος IPv4.

(3) ήμουνα ιδιαίτερα τυχερός γιατί τα μαθήματα είχαν σχεδιαστεί με μοναδικό για την εποχή τρόπο από τον πρωτοπόρο Prof. Tony Brooker, συνεργάτη του Τούρινκ, που σκέφτηκε ένα συνδυασμό από έννοιες hardware και software στα τέλη του '60. Αλλά και ο David Turner είχε επιβλέποντα τον Chistopher Strachey που ήταν και αυτός συνεργάτης του Τούρινκ. Το αναφέρω για να εξηγήσω τη προέλευση της προσέγγισης που ακολούθησα στο να καταλάβω το διαδίκτυο δηλαδή την αναζήτηση
κάποιου μοντέλου. Περισσότερα για τις επιδράσεις που είχα στο αγγλόφωνο ιστολόγιο και ίσως
πίσω πάλι εδώ.