Wednesday, December 31, 2008

Ενα Κβάντο Αυτοματισμού στη μάθηση


Σε κάποια στιγμή ελέγχου της πορείας με το δίκτυο έθεσα το πρόβλημα τι μπορεί να είναι η τεχνολογία BEEP που ανέπτυσσε ο Marshall Rose ? Η ερώτηση τέθηκε γιατί στο υπόβαθρο της πορείας σταδιακά προέκυψε να λειτουργεί κάτι σαν ραντάρ για εντοπισμό καινοτομικών γεγονότων σε σχέση με το δίκτυο [1].
Διάβασα το άρθρο του Rohit Khare, μια συστημική ανάλυση το θέματος *ΤP (FTP, SMTP, HTTP, ..) που τεκμηρίωνε το σκεπτικό του M.Rose για ενσωμάτωση στοιχείων γνώσης στο λογισμικό προς χάριν των προγραμματιστών νέων εφαρμογών στο διαδίκτυο ώστε να μη φτιάχνει ο καθένας το δικό του TP.

Βρήκα και ένα διδακτορικό της ομάδας Principia Cybernetica Project (με βασικό μέντορα τον Turchin) περί embedded and truncated knowledge in goods and services με συγγραφέα τον Bertin Martens να δείχνει ότι το μέγιστο μέρος της γνώσης στην ανθρωπότητα μεταδίδεται από εργαλεία και μηχανισμούς στα καθημερινά της ζωής (εμπόριο, παραγωγή).

Θεώρησα ότι το επόμενο Κβάντο Αυτοματισμού δηλ. βήμα καινοτομίας του δικτύου, έχει να κάνει με Επικοινωνία Γνώσης.

Ομως τα USENET news ήταν ήδη πραγματικότητα από το '80 οπότε τι καινοτομία έβλεπα ?, δεν είχα απάντηση, όμως ήμουν πεισμένος ότι κάτι καινούργιο υπήρχε. Ήταν η μεγάλη κλίμακα που ελάμβανε χώρα, με το USENET news σε ρόλο πρωτοτύπου. Έτσι εντόπισα και έγινα από τους πρώτους εγγεγραμμένους χρήστες (σε ρόλο παραγωγού) της NUPEDIA μια περίπτωση επικοινωνίας γνώσης που έγινε αργότερα η WIKIPEDIA. Το πλέον γνωστό παράδειγμα επικοινωνίας γνώσης, φτιαγμένο από τη δύναμη crowdsourcing (το νόμο του LINUS σύμφωνα με τον ESR - Eric Raymond)

Το ίδιο θέμα δηλ. επικοινωνία γνώσης - μάθηση στην εποχή του υπολογιστή απασχολεί εδώ και χρόνια τη σχολή Seymour Papert [2] που δημιούργησε σημαντικά πράγματα όπως LOGO, MINDSTORMS, SQUEAK και πρόσφατα συνέβαλε στο έργο OLPC.

Το θέμα μάθηση με απασχόλησε από την αρχή της εμπλοκής με τα δικτυακά, η πλέον συστηματική προσέγγιση πήρε το όνομα ISLAB - Ιnternet Systematics Lab και είχε σημείο αναφοράς μεγαλύτερα παιδιά, περισσότερο κοντά στο εγχείρημα CISCO NETWORK ACADEMY (ανακάλυψα και συμμετείχα στο πεδίο αυτό με προτροπή για διερεύνηση από τον καθ.Β.Μάγκλαρη (ΕΜΠ) και συνεννόηση με τον Δρ.Τ.Χιώτη (ΕΔΕΤ). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα CNA έγινε καταλύτης στη παραπέρα επεξεργασία ενός σκεπτικού περί μάθησης που σταδιακά διαμόρφωσα και εφάρμοσα το διάστημα 2003 -2006 στη περιοχή γνώσης σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο (δες περί ISLAB [3]).

Να λοιπόν, που με το έργο ISLAB δοκίμαζα μια εκδοχή της καινοτομίας, ένα παράδειγμα επικοινωνίας γνώσης σε τοπική κλίμακα βέβαια (intranet).

Ενα Κβάντο Αυτοματισμού πάνω στην βασική διαδικασία του εργαστηρίου δικτύων, αυτοματισμό σε σχέση με τη προηγούμενη πιο χειροκίνητη διαδικασία της περιόδου ΑΡΙΑΔΝΗ. Θυμάμαι ότι βασικό στοιχείο του σχεδιασμού των εργαλείων Multimedia Email (περίοδος EPMHS) ήταν η υποστήριξη επικοινωνίας στα ελληνικά και για εφαρμογή σκεφτόμουνα τα της δικής μας κοινότητας (Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων). Μάλιστα είχα σκεφτεί το ΠΕΣ - πρόχειρες ενημερωτικές σημειώσεις (α λα RFC - Request For Comment), σαν τη βασική μονάδα επικοινωνίας μεταξύ μας αλλά ...

Ο αρχικός CTO (Walter Bender) του έργου One Laptop per Child αναφέρει σαν βασική ιδέα του έργου το σύστημα μάθησης:

We developed Sugar as a free software project, not just because we believe that is a superior (technological, economic, political, legal, and moral) framework for software development, but also because learning wants to be free (as in speech). Our goal has been to imbue into the education industry the culture of collaboration and critique that go hand in hand with free software.

Ξεχωρίζω τη φράση learning wants to be free και τον στόχο του έργου imbue into education industry the culture of collaboration and critique that go hand in hand with free software δηλαδή να εμφυτευθεί στην εκπαίδευση η συνεργατική κουλτούρα και η σχέση με το ελεύθερο λογισμικό.

Το δικό μου σκεπτικό ήταν να πάρω κάτι πίσω από τη διαδικασία μάθησης του κάθε μαθητή που υποστήριζα στο εργαστήριο δικτύων. Αρχικά είχαμε την ψηφιακή έκδοση της πτυχιακής σαν μηχανισμό επικοινωνίας των γνώσεων αλλά δεν έλυνε το πρόβλημα, ήθελα κάτι πιο επεξεργάσιμο σαν επικοινωνία, κάτι πιο web2.0 με τη σημερινή ορολογία δηλαδή ψηφιακό περιεχόμενο από τους μαθητές-σε-ρόλο-δασκάλου πιο εύκολο στην επεξεργασία από όλους τους συμμετέχοντες παράγοντες. Ειδικά το πρόβλημα "δεξιότητες" δηλαδή πώς μεταδίδεται μαθησιακό περιεχόμενο αυτού του τύπου ? που έχει σημείο αναφοράς τον μαθητή-σε-ρόλο-δασκάλου.

Κάπως έτσι γεννήθηκε και εφαρμόστηκε κατά το δυνατόν μια μέθοδος που ονόμασα reflected learning [3], σαν περίπτωση εφαρμογής της ιδέας περί αυτοματισμού στην επικοινωνία γνώσης δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της αναζήτησης κάτι νέου. Ένα νέο βήμα στη συνέχεια του αρχικού προβληματισμό "Αριάδνη Τι?" [4]

Γιατί όλη αυτή η παραπάνω κρυπτογραφία :-) ?
το απλό "μετά την ΑΡΙΑΔΝΗ και τον ΕΡΜΗ τι ?" και η απάντηση "το ISLAB"
τα λέει όλα. Οι φάσεις ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΡΜΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ προετοίμασαν την επόμενη φάση
ΝΕΤ8 = Network Theory (δες πρόχειρη περιγραφή στα αγγλικά εξ'ανάγκης)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

σημ.[1] από κάποιο σημείο και μετά η παρακολούθηση των διαδικτυακών εξελίξεων έγινε βασικό στοιχείο της καθημερινής εργασίας, πάντα βέβαια στο πλαίσιο την κατανόησης του "νέου υπολογιστή", στην αναζήτηση πηγών γνώσης περί αυτού, γενικά κάθε ζωτικού στοιχείου όπως διάλογοι σε λίστες, διαφημίσεις και κυρίως παρακολούθηση του έργου πρωτοπόρων παραγόντων όπως ο MTR (M.Rose).

Άρχισα τη συλλογή από τη μπροσούρα TELEFILE (X.25 switch, desktop type) και τα σχετικά πειράματα, πέρασα από συνεργασίες όπως το ντέμο δεξιότητας ρύθμισης μόντεμ από τον Stuart Mainwaring - EUROKOM.IE το 1987 και η αναζήτηση γνώσεων περί του θέματος "δίκτυο" το 1998 είχε αποτέλεσμα περίπου 9000 URL (και αντίστοιχο πλήθος EMAIL) μαρκαρισμένα με 300 περίπου θεματικά TAGS με σκοπό να φτιάξω κάποια HTML δομή που θα κωδικοποιούσε κάπως μια γνώση χρήσιμη για την κατανόηση του θέματος "τι είναι δίκτυο".

σημ.[2] εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων υπολογιστικής για προσδιορισμό ενός νέου μοντέλου μάθησης.

σημ.[3] περιγραφή της ιδέας

σημ.[4] σύμφωνα με τον Λ.Σαραγά στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ο μύθος για την Αριάδνη και το Μίτο της αποτελεί ένα υπόδειγμα αποφυγής εγκλωβισμού της νόησης σε αδιέξοδο. Για μένα το ότι ο μίτος των Κβάντων Αυτοματισμού προέκυψε σαν η απάντηση που έδωσα στο ερώτημα "Αριάδνη Τι?" είναι μια περίεργη σύμπτωση στο παιχνίδι των λέξεων όπως το περιγράφει ο D.Hofstadter στο βιβλίο An eternal golden braid. Πάντως η απάντηση αυτή γύρω στο 1999 μου έδωσε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί είχα πλέον μια σταθερή εικόνα για το δίκτυο. Παρόμοια με την εικόνα του machine-cycle MICRO-16V στο παλμογράφο του Essex το 1975, παρόμοια με την εικόνα περί υπολογισμού που δίνουν οι combinators S,K,I της μηχανής SASL που έφτιαξε ο David Turner στο St.Andrews / Kent την οποία είδα το 1980.
(δες αναδρομή σε ποιούς ώμους ανέβηκα για να μπορέσω να δώ κάτι)

Monday, December 08, 2008

Το Κβάντο ΑυτοματισμούΔηλαδή μια ποσότητα Αυτοματισμού που αντιστοιχεί σε χειροκίνητη διαδικασία.

Αυτή είναι η βασική έννοια που βρήκα για να περιγράψω κάθε βήμα εξέλιξης του Διαδικτύου (εννοώ την ΥΠΟΔΟΜΗ με διάφορα ονόματα όπως Arpanet, Catenet, Internet, Web, ..)

Για την ακρίβεια η παρατήρηση αφορά και το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο, τη πρώτη ΥΠΟΔΟΜΗ επικοινωνίας, πάνω στην οποία επικάθεται - overlay το διαδίκτυο.

Ο Αυτοματισμός σαν γενική έννοια βέβαια είναι όπως τον προσδιόρισε ο Αλαν Τιουρινκ αρχικά σε πλαίσιο με θεωρητικό προσανατολισμό με τη ομώνυμη ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥΡΙΝΚ (*) το 1936 και αργότερα με τον ΚΟΛΟΣΣΟ ο οποίος αντιμετώπισε το σύστημα ΕΝΙΓΜΑ των Γερμανών στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο.

Η χειροκίνητη διαδικασία αφορά γενικά Χρήστες, Διαχειριστές της (κατανεμημένης) ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Για παράδειγμα η αρχή του Yahoo ήταν απλά ένα HTML αρχείο κατάλογος κάποιων δημοφιλών και χρήσιμων σάιτ, στη συνέχεια έγινε υπηρεσία αλλά το back-end ήταν χειροκίνητο μέχρι που ήρθε ο Γούγλης Google να το αυτοματοποιήσει με το στατιστικό αλγόριθμο.

Κάθε καινοτομία (^) στο διαδίκτυο την ανάγω σε μια σειρά τεχνολογικά βήματα που εξελικτικά έλαβαν χώρα με το κάθε βήμα να εισάγει κάποιον αυτοματισμό.

Η λέξη Κβάντο προσδιορίζει τον πεπερασμένο χαρακτήρα και το συγκεκριμένο του Αυτοματισμού, έναντι στον ΚΑΘΟΛΙΚΟ Αυτοματισμό που ανακάλυψε ο ΤΟΥΡΙΝΚ και είναι ο πλέον ισχυρός τύπος(#).

Μια σειρά από Κβάντα εφαρμόστηκαν στην αρχική Υποδομή επικοινωνίας (ΠΙΝΑΚΑΣ βίσματα, τηλεφωνητές, γραμμές τηλεφώνου) για να έχουμε τις σημερινές σύγχρονες επικοινωνίες, με αρχή το Κβάντο STROWGER. Το ακόλουθο διάγραμμα περιγράφει τα βήματα εξέλιξης του τηλεφωνικού δικτύου.

Το δίκτυο υπολογιστών ARPANET (αρχικά στις ΗΠΑ) βασισμένο στην Υποδομή Ψηφιακό Δίκτυο αλλά με διαφορετικό τύπο Κόμβου-Μεταγωγέα (αυτόματη μετάδοση και δρομολόγηση) για αντιμετώπιση καταστροφής τμημάτων της Υποδομής σε περίοδο πολέμου ήταν το επόμενο βήμα (+).

Η βασική λειτουργία του ARPANET είναι η αυτόματη σύνδεση τερματικών σταθμών (τηλέτυπα, ΤΤΥ, VDU) σε Κεντρικούς Υπολογιστές και η μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών διαφορετικών κατασκευαστών. Τυχαία καινοτομία το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έγινε η πλέον διαδεδομένη εφαρμογή.

Σε επόμενο βήμα τo βασικό λογισμισμό NCP του ARPANET αντικατεστάθηκε από το TCPIP μια βελτίωση μηχανισμών αυτόματης διασύνδεσης.

Η εμπλοκή των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη του INTERNET μετασχηματίζει σε επιστημονικό σκοπό το Δίκτυο και φέρνει το διαχωρισμό του Στρατιωτικού τμήματος.

Το λογισμικό BSD βασισμένο στις καινοτομίες των Λειτουργικών Συστημάτων MULTICS και UΝΙΧ (ενσωματώνει και διανέμει "ανοικτά" το TCPIP) καθώς και η "ελεύθερη" οργάνωση IETF αποτελούν τη νέα ΥΠΟΔΟΜΗ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (κυρίως μηχανικών) που συγκροτούν τη κρίσιμη μάζα ανάπτυξης.

Η σημασία των εξελίξεων αυτών αναγκάζει τη MICROSOFT να αποδεχτεί τη σύνδεση του PC στο διαδίκτυο
ένα νέο Κβάντο όπου μια σειρά ασύνδετες διαδικασίες μετασχηματίζονται από τον αυτοματισμό του διαδικτύου. Μετά είχαμε τον MOSAIC και τη διόγκωση του ιστού World-Wide-Web μια νέα αλυσίδα εξελίξεων. WWW = FTP + multimedia έλεγαν οι κυνικοί, όπως πάντα θιασώτες του χειροκίνητου LMI (line mode interface) συστήματος διεπαφής και ορθώς ίσως αλλά το Κβάντο Αυτοματισμού επέτρεψε και στον πλέον αμύητο να κλικάρει στη τεχνολογία.


(*) Σκέφτηκε τον αυτοματισμό σε δύο επίπεδα, ο ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ αυτοματισμός που εξομοιώνει - emulate κάθε πιθανή μηχανή ΤΟΥΡΙΝΚ (που έχει αυτοματισμό του δεύτερου επιπέδου). Πως ? με την κωδικοποίηση της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ μηχανής σε 0/1 και εναπόθεσης πάνω στην ταινία δεδομένων της. Μια παρόμοια τεχνική ονομάζεται Γκεντελοποίηση (Godelization). Ο αυτοματισμός του δεύτερου επιπέδου είναι περιορισμένης εμβέλειας για παράδειγμα όπως ο αυτοματισμός του Strowger που αντικατέστησε τους λειτουργούς τηλεφωνικών κέντρων του περασμένου αιώνα.

(^) Προωθημένη Έννοια: το Δίκτυο όπως και ο Υπολογιστής εξελίσσονται με ταυτόχρονη δημιουργία εννοιών που δεν γνωρίζαμε. Μεταγωγή Πακέτου, Ιδεατό Τερματικό, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Διαδίκτυο, Ονοματοδοσία DNS, Δρομολόγηση Αυτόνομων Συστημάτων, Δικτυακή Υπηρεσία, Υποδομή Ιστός, Μηχανή αναζήτησης, Πλοηγός, Αταξική Διευθυνσιοδότηση, Πολυμεσική Επέκταση Μηνύματος, Καθολικός Εντοπισμός Πληροφοριο-πηγής URL. Ανατρέχοντας στο παρελθόν βρίσκουμε παρόμοια παραδείγματα για έννοιες όπως Πρόγραμμα, Αναδρομή, Λογισμικό, Ολοκληρομένο κύκλωμα, Γλώσσα Προγραμματισμού, Λειτουργικό Σύστημα, Ιδεατή Μνήμη, Οδηγός συσκευής κ.α.

(#) Με τον όρο αυτό επιχειρώ μια σύνδεση με την έρευνα του David Turner sτις γλώσσες προγραμματισμού στην οποία διατυπώνει την ιδέα να μειωθεί η ισχύς τους ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μη-τερματισμού στα προγράμματα, πηγή των περισσότερων σφαλμάτων λογισμικού. Strong Functional Programming ονομάζεται η γραμμή που ακολουθεί, αν πετύχει σίγουρα θα πάρει Νόμπελ.

(+) Η ΑΡΙΑΔΝΗ είχε την άδεια και αρωγή του πρωτεργάτη των Ευρωπαικών Δικτύων Peter Kirstein - University College London Prof. για να μπει στο NSFNET με Στατική δρομολόγηση το 1990 και Αυτόνομη δρομολόγηση το 1992 εκπροσωπόντας την Ελλάδα. Ανακάλυψα ένα γραπτό (1997) του Peter Kirstein με θέμα τη συμβολή του στο ARPANET όπου για πρώτη φορά έμαθα το πραγματικό νόημα της διαφοράς Μεταγωγή Κυκλώματος - Μεταγωγή Πακέτου, πέρα από τα κλασσικά που λένε οι σημειώσεις των διαλέξεων και τα βιβλία. Ηταν η ιδιότητα Stateless Operation των κόμβων NCP έναντι αυτών με Stateful Operation του τηλεφωνικού δικτύου που έκανε τη διαφορά. Εναλλακτική όδευση επέτρεπαν και οι δύο τεχνολογίες όμως ο χρόνος ανασύστασης στη περίπτωση των Stateful συνδέσεων ήταν υπερβολικά μεγάλος και γιαυτό μη αποδεκτός.

To γραπτό πρέπει να διαβαστεί από αυτούς τόσο στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ όσο και στο ΕΜΠ (Επιτροπη αξιολόγησης ακούς ?) που θεωρούν ότι η επιλογή να μετατρέψω την ΑΡΙΑΔΝΗ-COSINE σε ΑΡΙΑΔΝΗ-INTERNET single-handed (σε ότι αφορά την ιδέα, το σχέδιο, τη στελέχωση, τη καθοδήγηση, τη διάχυση και τον ευαγγελισμό) ήταν απλό development ενώ θα έπρεπε να βλέπουν μια καινοτομία.

Πέρα από το μάθημα τεχνολογίας που πήρα, η ιστορική αναφορά του P.Kirstein στα εμπόδια ανθρώπων που συνάντησε αποτελούν μια κάποια ανακούφιση αλλά και προτροπή να γράψω για παρόμοιες εμπειρίες που είχα. Τι λέτε ?

Monday, October 13, 2008

Ενα (έταιρο) Μοντέλο ΙσομορφίαςΜε τον όρο Μοντέλο εννοώ ένα πλέγμα ιδεών, ορισμών και εννοιών που η συγκρότηση του μας βοηθάει να κάνουμε προβλέψεις κυρίως αλλά και γενικότερα να επεξεργαστούμε στο μυαλό μας κάποια γεγονότα και διαδιδασίες που υπάρχουν στο κόσμο μας. Η οντολογία του Τουρτσιν Turchin συνδέει τη Γνώση με τη κατασκευή μοντέλων, oρίζει κυβερνο-γνώση τη δυνατότητα από άνθρωπο είτε από υπολογιστή όταν κατέχει ένα αυτο-συντηρούμενο μοντέλο μιας διαδικασιας να μποροεί να κάνει προβλέψεις για αυτή τη διαδικασία (δες wikipedia: Turchin).


Κατά τη περίοδο των σπουδών μου στο πανεπιστήμιο του Εσσεξ, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα με τη γνωριμία εννοιών όπως Ισομορφία Συνόλων, Ομάδων, Τοπολογικών Χώρων κλπ. παρακολουθώντας μαθήματα εισαγωγής στα Μαθηματικά.


Με το Λογισμικό κατασκευάζουμε μοντέλα της πραγματικότητας, ήταν επίσης ένα άκουσμα που με εντυπωσίασε από τις εισαγωγικές διαλέξεις στον Προγραμματισμό στο πανεπιστήμιο του Αγίου Αντρεα στη Σκωτία.

Ακόμα πιο εντυπωσιακά ήταν τα προγράμματα του Τέρνερ Turner, εφευρέτη της Μηχανής SKIM (οι βασικές εντολές ήταν οι συμβολο-μηχανισμοί S, K, I). Ηταν μια ιδεατή μηχανη - virtual machine, τότε ο δόκιμος όρος ήταν αφηρημενη μηχανή - abstract machine. Ο αρχικός σκοπός της ύπαρξής της ήταν η μοντελοποίηση των γλωσσών προγραμματισμού. Σαφώς τέτοιες έννοιες μας προσέδιναν περισσότερες γνώσεις από αν διαλογιζόμαστε για το ίδιο πράγμα στη γλώσσα BASIC (1), όπως είχα μάθει νωρίτερα στο Κολέγιο Hasting. Περισσότερες και από την πιό αναπτυγμένη τότε ALGOL-60 που έμαθα στο πανεπιστήμιο του Εσσεξ (3).

Δηλαδή το κατάλληλο μοντέλο επικοινωνεί καλύτερα τη γνώση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο/διαδικασία που μελετάμε. Ένα μοντέλο διευκολύνει την κατανόηση μια και αποτελεί έναν μηχανισμό υποστήριξης της αντίληψης μας. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια απεικόνιση με οικονομια και βελτίωση έναντι μιας απλής συλλογής δεδομένων και πλήρους καταγραφής στοιχείων. Φυσικά προσθέτει και ένα "overhead" στοιχείο απαραίτητο για την κωδικοποίηση/απο-κωδικοποίηση των διαδικασιών και αντικειμένων.


Στο ηλεκτρονικό περιοδικό The COOK REPORT on the Internet Protocol November issue 2008 αναφέρεται
η δουλειά του Βεστ Vest που επιχειρεί να συσχετίσει το (υπο) σύστημα αριθμοδότησης στο διαδίκτυο (2) με τα Μακρο-οικονομικά. Ο στόχος του είναι, όπως του αναγνωρίζει o COOK, η δημιουργία ενoς πλαισίου - thinking paradigm για την επεξεργασία εννοιών από ευρύτερες ομάδες στην Κοινωνία ώστε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έρχονται σχετικά με την αριθμοδότηση μια από τις βασικότερες λειτουργίες του συστήματος (διαδίκτυο) που πολύ πιθανόν να βρεθεί σε κρίση το επόμενο εικοσάμηνο.

Μια και η κλωστή που διαπερνά τα ποσταρίσματα εδώ, πέρα από την καταγραφή της εμπειρίας στα διαδικτυκά της Ελλάδος, έχει στόχο την περιγραφή της διαδικασίας γνώσης που έχει λάβει χώρα με το εγχείρημα και συνεχίζεται ελπίζω, μια τέτοια δημοσίευση δεν με αφίνει ασυγκίνητο. Ο λόγος είναι ότι κάτι παρόμοιο επιχειρώ εδώ και χρόνια με αφορμή τη δική μου κατανόηση σε βάθος, των βασικών εννοιών που προσδιορίζουν την οντότητα διαδίκτυο. Βέβαια δεν είχα το πρόβλημα του addressing όπως ο Vest Βεστ αλλά τη ανάγκη να αναπτύξω το δίκτυο μιας ολόκληρης χώρας (ενός μεγάλου τμήματος για να είμαι ακριβής).

Ευρήκα λοιπόν !,

να το αποτέλεσμα του θεωρητικού προβληματισμού πάνω στη πρακτική που περιγράφω εδώ με τα διάφορα ποσταρίσματα. Ενα ισομορφικό μοντέλο για την εξελιξη του διαδικτύου. Μια μεταφορά υπο-συστηματων του διαδικτύου στους μηχανισμούς της Θεωρίας Εξέλιξης του Τουρτσιν Turchin. Αυτή (η θεωρία MST) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη δι-επιστημονική πραγματεία που ξεκίνησε σαν μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των συστημάτων συμβόλων (από τη χάραξη γραμμών στο χώμα από τον πρωτο-άνθρωπο στους υπολογιστές) και επεκτάθηκε ευφιώς από τον Τούρτσιν Tourchin ώστε να καλύπτει και τον χημικό - βιολογικό κόσμο (απο την αμοίβα στον νευρώνα και παραπέρα στον σκεπτόμενο εγκέφαλο). Ο δικός μου στόχος όπως και του Βεστ Vest είναι η ουσιαστική κατανόηση του διαδικτύου και ο διάλογος με το ευρύτερο Κοινό (δεν είναι τυχαίο πιστεύω ότι ήμουν χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου μυαλού όταν πρωτο-συνάντησα το διαδίκτυο στη δεκαετία του '80). Η δική μου ισομορφία (δες προέλευση ) περιγράφεται εδώ.


(1) από Αγγλία ανέβαζα το πρόγραμμα που έγραφα στη BASIC μέσω τηλετύπου στον υπερ-αντλαντικό υπολογιστή στις ΗΠΑ διαμέσου δικτύου TYMNET (υποθαλάσσιος η δορυφορικός φορέας για σύνδεση) και έπαιρνα πίσω τα αποτελέσματα εκτυπωμένα στο ρολό χαρτιού του τηλετύπου μέσα στο μικρό δωμάτιο-εργαστήριο, μερικές δεκάδες μέτρα από τη παραλία μεταξύ Hastings και Bexhill-on-sea.

(2) Addresses, ISPs, LIR, BGP4, Policy Routing, CIDR είναι τα κύρια στοιχεία του συστήματος που ο Βεστ ονομάζει MoE - Medioum of Exchange γιατί κάθε ανταλλαγή πληροφορίας κάνει χρήση του συστήματος για να ολοκληρώσει την ανταλλαγή. Κάπως έτσι λειτουργεί και το "χρήμα" στην οικονομία, μάλιστα προβληματικές καταστάσεις στην οικονομία (π.χ τη περίοδο του χρυσού ως σταθερό μέσο) μοιάζουν με την επερχόμενη κρίση των διευθύνσεων του συστήματος IPv4.

(3) ήμουνα ιδιαίτερα τυχερός γιατί τα μαθήματα είχαν σχεδιαστεί με μοναδικό για την εποχή τρόπο από τον πρωτοπόρο Prof. Tony Brooker, συνεργάτη του Τούρινκ, που σκέφτηκε ένα συνδυασμό από έννοιες hardware και software στα τέλη του '60. Αλλά και ο David Turner είχε επιβλέποντα τον Chistopher Strachey που ήταν και αυτός συνεργάτης του Τούρινκ. Το αναφέρω για να εξηγήσω τη προέλευση της προσέγγισης που ακολούθησα στο να καταλάβω το διαδίκτυο δηλαδή την αναζήτηση
κάποιου μοντέλου. Περισσότερα για τις επιδράσεις που είχα στο αγγλόφωνο ιστολόγιο και ίσως
πίσω πάλι εδώ.

Friday, August 29, 2008

Αδελφά Πνεύματα για την αρχή του διαδικτύουΗ συζήτηση για το θέμα πως έγιναν τα διαδικτυακά πράγματα ? φαίνεται ότι σαν προβληματισμός προκύπτει και σε πολύ μεγαλύτερα σαλόνια από αυτό του παρόντος ιστο-λογίου (30 κείμενα 2006-2008), να σαν αυτό της λίστας interesting people . Μια σημαντικότατη συνάθροιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αδελφών πνευμάτων (επι το τοπικότερον αντί του αγγλικού interesting-people, δες προσδιορισμό του όρου) προνόμιο αποκλειστικό του διαδικτύου. Θα αναλύσω παρακάτω τη σημασία της λίστας αυτής και ένα πρόσφατο εργαλείο ψαξίματος για παρόμοιους πόρους γνώσης.

O οργανισμός National Science Foundation NSF δημιουργός του πρώτου δικτύου κορμού (internet backbone), δημοσίευσε ένα βίντεο για τη δημιουργία του διαδικτύου.

Η αποστολή μηνύματος περί του γεγονότος από το αδελφό πνεύμα Richard Forno με θέμα NSF and the Birth of Internet ξεδίπλωσε ένα σπουδαίο μίτο διαλόγων από ιστορικά πρόσωπα που έπαιξαν πρωταρχικούς ρόλους στα γεγονότα αλλά και άλλα πρόσωπα που υψώνουν κάπως παραπάνω τις εμπειρίες τους σύμφωνα με τον βετεράνο D.Lynch (δες παλαιότερη αναφορά μου για το ρόλο του)

Αξίζει πράγματι η πλήρης και λεπτομερή παρακολούθηση των διαλόγων αυτών και του βίντεο, ένα σπουδαίο μάθημα γνώσης για το τί είδους προβλήματα έπρεπε να λυθούν, ποιός έκανε τί !, τί ήταν σπουδαίο και γιατί.

Η γνωριμία με λέξεις κλειδία όπως IMP, Fuzzball, NCP, TENEX, PDP, HOSTS.TXT, πέρα από την απλή ερμηνεία τους αν συνοδεύεται από ανάλυση εννοιών και περιγραφή των συστημάτων που τις απαρτίζουν κάνει την ιστορική αναφορά πηγή γνώσης.


Όμως πέρα από την κωδικοποίηση της γνώσης σε έγγραφα HTML, PDF, ODT, DOC με το σημερινό ποστάρισμα θέλω να δείξω την αξία κωδικοποίησης σε Email, o αυθεντικός διάλογος και η άμεση πρόσβαση σε αυτόν, έχει ξεχωριστή αξία. Να ακούς άμεσα από
δημιουργούς όπως FARBER, REED, CROCKER, LYNCH, GOLDSTEIN για τις εμπειρίες τους και τις παρατηρήσεις που κάνουν σε ευρύτερες απόψεις αποτελεί μια νέα πραγματικότητα. Πέρα από την εκτίμηση του δημιουργού για τα θέματα που τέθηκαν έχουμε πρόσβαση στις ιδέες τους σε ζωντανή συσχέτιση (+)

Παρεπιπτόντως, αν αληθεύει το παραπάνω δεν αποτελεί παράλληλα και μια πρόκληση για τα ελληνικά πράγματα ? (*)

Καθώς μελετάω του διαλόγους και κάνω συσχετισμούς με τις δικές μου εμπειρίες και τις γνώσεις που αλίευσα από μύριες πηγές, από το 1989 περίπου, οπως η λίστα net-happenings (**)

σημειώνω τα εξής:

1. Ο οργανισμός NSF μπήκε στο παιχνίδι αρκετά αργότερα, λέει ο S.Goldstein
που παρέδωσε εκ μέρους ARPA, αυτό δεν το γνώριζα, δεν σκέφτηκα να ρωτήσω τον Goldstein όταν μου τον σύστησε η Μαρία Δήμου από το RARE όπως και τον Landweber του CSNET.
2. Η χειροκίνητη Ονοματοδόσια από το SRI πριν έρθει ο Postel στο ISI και δημιουργηθεί το DNS, είναι σημείο που ξεχωρίζει, θυμάται ο Thomson
και κριτικάρει για το δρόμο που πήρε το DNS o με παρατηρήσεις στον Goldstein.
3. Το ρόλο έπαιξαν τα γραφικά του PC υπογραμμίζει ο Μ.Ο'Dell
και το gopher του έμοιαζε σαν απάντηση στο Γαλλικό ΜΙΝΙΤΕL,
4. υπογράφει σαν RFC1436 o Alberti και αναφέρεται στο ρόλο του συστήματος gopher.
5. Τα ΕΔΕΤ της εποχής λέει ο Vielmetti
σύνδεσαν τα πανεπιστημιακά δίκτυα και LANS, αλλά το βίντεο ξεχνάει το CSNET....., αναφορά χρήζει και το σκουλίκι morris worm επίσης
6. Το Email λέει ο D.Crocker ήταν σημαντικός παράγοντας.
7. Προσπαθώ να μη κάνω αποκλεισμούς όταν μιλάω για το διαδίκτυο λέει ο D.Reed


Whenever I talk about some aspect of Internet history, I personally try to be as inclusive as possible - as you probably know. The great thing about the Internet was the insight that there could be "One Network" that included them all - and a lot of people contributed to that grand effort.

You'd think that we could have *InterHistory* - a general sense that a network that worked by being inclusive was built by people who tried hard to be inclusive. I can't help but think that it's the johnny-come-latelies who want their ego gratified. These are the folks who weren't around when the greats who invented packet-based communications and reduced it to practice created the foundation, and the visionaries like Van Bush, Englebart, Licklider, and Taylor created the transformative notion of how people would use such a grand vision to transform the world.

These guys thought big, crazy thoughts. NSF, BBN, Cisco, ... just followed their directions - doing great engineering, yes. But the idea that *Ray Tomlinson* gets the credit for electronic messaging, when Englebart did what he did is insane.

Not to disparage Ray - he was a great engineer, and contributed much more than the "@".

Βλέποντας το παραπάνω ξαναθυμάμε και τη δική μου πορεία κατανόησης των εννοιών του διαδικτύου, ειδικά περί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλο πράγμα το Email ala Engelbart άλλο πράγμα το Email ala Tomlison λέει ο παλαίμαχος
D.Crocker προς τον D. Reed γιατί το δεύτερο είναι networked email και όχι mail πάνω σε μια μηχανή που επέδειξε το NLS κατά τα τέλη του '60. Αυτό καταδεικνύει και το βραβείο ΙΕΕΕ προς Tomlison για την καινοτομία αυτή,
συμπληρώνει ο D.Crocker. Ανταλλαγή απόψεων και αξιολογήσεις που ισοροπούν στην κόψη του ξυραφιού:

Nothing provided an early demonstration of the massive reality in the concept of network effects as did scaling email from one machine to a wide area network service. That's why Ray received the IEEE Internet award in 2004.

Να μια άλλη σύμπτωση, σε σχέση με το παραπάνω, ενώ είχα το Χ.25-ΑΡΙΑΔΝΗ σε λειτουργία το 1988 αναζητούσα το επόμενο βήμα περιμένοντας κάτι "μαγικό" να συμβεί. Γνώριζα το Email στο VMS του EUROKOM.IE το 1987, όμως τι ήταν δικτυακή υπηρεσία ? όπως λέμε "ηλεκτρικό ρεύμα" δηλαδή. Τι θα μπορούσε να αποτελεί "υπηρεσία" ήταν μεγάλο θέμα. Το 1989 μαζί με τον καθ.Δημήτρη Μητράκο (Ηλεκτρολόγοι ΑΠΘ) συνδέσαμε το σύστημα MAIL-CONFERENCE που έτρεχε σε DOS στη Θεσσαλονίκη (παρόμοιο με υπηρεσία του MINITEL, το είχε αναπτύξει το εργαστήριο του Μητράκου) στο Χ.25 ΑΡΙΑΔΝΗ με ανοικτή πρόσβαση από κάθε ίδρυμα που ήταν στο δίκτυο. Ομως ο μικρός αριθμός πραγματικών χρηστών (3-6) δεν βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας.

Για μένα το κλικ έγινε δύο φορές, πρώτα στη περίπτωση του ARCHIE που προσέφερε, μάλλον πριν τον GOPHER και σαφώς πριν το WWW, την υπηρεσία indexing του περιεχομένου που είχαν οι anonymous-ftp σέρβερς, απανταχού στο δίκτυο. Επίσης προσέφερε (σαν δικτυακή υπηρεσία) το μοναδικό μέσο δημοσίευσης ανά το δίκτυο (το αντίστοιχο του πιεστηρίου του Γουτεμβέργιου)

Ο πρώτος ARCHIE "root" σερβερ στην Ελλάδα έτρεξε στο 139.91.0.0 (ΙΤΕ Κρήτη), οδηγίες στα ελληνικά για τη χρήση του ARCHIE πελάτη (client) είχε η πτυχιακή του '90 στο ΑΡΙΑΔΝΗ.

Έβλεπα ότι το rlogin παράδειγμα (δικτύωσης) δεν τσούλαγε από τη στιγμή που τα SUN workstation και αργότερα τα PC με δυνατούς fortran compilers έγιναν πραγματικότητα ποιός ο λόγος να γίνει κάποιος συνδρομητής/χρήστης δικτύου ? Πήγα σε μια διευθύντρια της ΓΓΕΤ και της έφτιαξα ένα mailbox και με ποιόν να ανταλλάξω email ? ήταν η επόμενη παρατήρηση μετά από κάποιες βδομάδες υποστήριξης. Ετσι λοιπόν ο ARCHIE τσίγλησε το ένστικτο μου πέρα του ότι σκότωνε το προτξεκτ που έτρεχα με φοιτητές κάτι σαν πρώιμο yahoo όπου τα URL αφορούσαν anon-ftp σάιτς (δες πτυχιακή παραπάνω και την αναφορά στην ομάδα εργασίας RARE WG 3.

Το δεύτερο κλικ περί τι θα μπορούσε να είναι "δικτυακή υπηρεσία ?" τo πήρα ερμηνεύοντας το DNS, μια υπηρεσία προς χρήστες μηχανές η/και πρόσωπα που αυτοματοποιεί
τη χειροκίνητη ονοματοδοσία HOSTS.TXT (δες την αφορμή στο ποστάρισμα internet systematics

Εχω ξαναγράψει για τη δυσκολία που είχα στη κατανόηση της λέξης "networked" σε παλαιότερο ποστάρισμα, το θεωρώ βασικό βήμα κατανόησης και εδώ επιβεβαιώνεται τρανταχτά από τον διάλογο στην λίστα IP.

Θα συνεχίσω , όμως ας αλλάξω το θέμα για λίγο, μια και νομίζω ότι έδειξα το πλούτο που μπορεί να περιέχει μια λίστα όπως η παραπάνω , θέλω να παρουσιάσω ένα πρόσφατο εργαλείο με το όνομα MARKMAIL για ψαξίμο λιστών. Φιλοξενεί δημόσιες λίστες όπως αυτή του Farber και κάνει το παιχνίδι ευκολότερο. Εδώ υστερεί λίγο γιατί τα περισσότερα μηνύματα στέλονται από τον ίδιο τον Farber και το εργαλείο χάνει τον πραγματικό αποστολέα, όμως αξίζει τη προσοχή σας. Το πρόβλημα εντοπίζει και ο D.Crocker προτείνοντας λύσεις στον Farber.

Θα πρότεινα ο διάλογος αυτούσιος να αποτελέσει φοιτητική άσκηση με παραδοτέα την ανάλυση ονομάτων και ορολογίας με συσχετισμό των βασικών εννοιών περί διαδικτύου
με τα αντίστοιχα email και λέξεις κλειδιά.
Πολλες πληροφορίες θα βρεθούν στο WIKIPEDIA.ORG.
Τα βραβεία ΙΕΕΕ και ACM-Turing είναι χρήσιμη πηγή ονομάτων που ξεχωρίζουν.

Μη ξεχνάτε, πολλά στοιχεία θα βρεθούν και στο τρέχον ιστολόγιο :-) στείλτε μήνυμα στο
postmaster (AT) isosun.ariadne-t.gr είτε για παράληψη είτε για διόρθωση !
(+) ο ρόλος του Farber στο κοντρολ της λίστας, τύπου χαρισματικού δικτάκτορα - benevolent dictator, έχει άμεση σχέση με τη ποιότητα των μηνυμάτων καθώς επίσης και ο αυτο-έλεγχος των συμμετεχόντων.

(*) τον περι NSF διάλογο συζήτησε στις 23/8 επίσης ο postmaster, μόλις είδα 31/8 00.15 ότι επικαιροποίησε το ποστάρισμα του με το παρόν, ο adamo είναι πράγματι online και συχνά
ποστάρει περί γνώσεων και δεξιοτήτων από την εμπειρία του στις ΤΠΕ.

(**) η συντονίστρια αυτής λίστας Karen Ellis τιμητικά κατέγραψε τις εντυπώσεις μου για αυτή τη λίστα

Friday, June 13, 2008

Διαδίκτυο: η μηχανή και ο άνθρωπος σε συμβίωσηΝα ένα πρόσφατο άρθρο του Νίκολα Καρρ που διάβασα σχετικά με το θέμα 'τι είδους μηχανή είναι το διαδίκτυο'. Το άρθρο προβλημάτισε τον Κεβιν Κελλυ (γνωστό φιλοσοφίζοντα σχολιαστή στο πρώτο περιοδικό του κυβερνοχώρου WIRED) αν έχει κάποια βάση η προσέγγιση του Καρρ για τις αρνητικές επιδράσεις του google στις ικανότητες του ανθρώπινου μυαλού.

Στη δική μου περίπτωση από τον Κελλυ πήγα στον Καρρ και μετά θυμήθηκα διάφορες σκέψεις μου σχετικά με τη φύση του διαδικτύου και την αναζήτηση μιας κάποιας 'ολιστικής' εικόνας γι'αυτό. Η εικόνα λέει ότι ο γούγλης αποτελεί ένα ενσωματωμένο εξάρτημα (υπο-σύστημα) που προέκυψε σε κάποιο στάδιο εξέλιξης του συστήματος δίκτυο) Όπως έθεσε η παρουσίαση στο ΤΕΕ δίνοντας τα πρώτα στοιχεία αποδικωποίησης (1993) για το φαινόμενο 'δίκτυο', . Θυμίθηκα τη παρουσίαση στην ΕΕΔΕ (1996) που έκανα αναφορά στις βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν την οντότητα δίκτυο και το κλείσιμο της παρουσίασης με αναφορά στην προκύπτουσα παγκόσμια μηχανή και στους μετασχηματισμούς που επιφέρει. Θυμήθηκα επίσης την παρουσίαση στη διημερίδα του ΓΕΣ (1999) στην οποία επιχείρησα, με όχημα μια πρωτότυπη έννοια 'virtual von Neumann machine' (δες στο πιο θεωρητικό μπλογκ μετα-τεχνιτή-νοημοσύνη (*)), να περιγράψω τη μηχανή 'διαδίκτυο' και τις μεταλλάξεις που υφίσταται αποκτώντας ολοένα πιο προωθημένα χαρακτηριστικά αυτοματισμού (μετάδοση, διευθυνσιοδότιση, δρομολόγηση, ονοματοδοσία, παγκόσμιος-ιστός, ιστο-ευρετήρια (πχ γούγλης), υπερ-ιστο-κόμβοι τύπου ειδήσεις-slashdot, βιβλιο-πώληση-amazon, δημοπρατήριο-ebay, εγκυκλοπαίδεια-wikipedia, ...) (**)

Έφτιαξα μια σειρά από διαγράμματα που κάνουν αναφορά στον Turing στον Von Neumann στην αρχιτεκτονική του διαδικτύου με σκοπό την υποστήριξη του παραπάνω σκεπτικού.

Αναφέρω το παραλληλισμό αυτό γιατί το άρθρο του Καρρ κάνει συσχετισμό της έννοιας "τεχνιτή νοημοσύνη" με το google (αναφέρεται σe\ε διατύπωση Eric Schmidt, επικεφαλή τεχνολογίας πρώην στελεχους της ΝOVELL και της SUN). Δηλαδή η λειτουργικότητα "search" που απόκτησε η μηχανή διαδικτυο συνιστά ένα βήμα προς τη κατεύθυνση του Α.Ι., μια διατύπωση που ταιριάζει με το βασικό άξονα της προσέγγισης που αναφέρω παραπάνω και αναλύω στο αγγλόφωνο ιστολόγιο meta-artificial.

Ας δούμε ένα τμήμα του άρθρου:


The company has declared that its mission is “to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.” It seeks to develop “the perfect search engine,” which it defines as something that “understands exactly what you mean and gives you back exactly what you want.” In Google’s view, information is a kind of commodity, a utilitarian resource that can be mined and processed with industrial efficiency. The more pieces of information we can “access” and the faster we can extract their gist, the more productive we become as thinkers.

Where does it end? Sergey Brin and Larry Page, the gifted young men who founded Google while pursuing doctoral degrees in computer science at Stanford, speak frequently of their desire to turn their search engine into an artificial intelligence, a HAL-like machine that might be connected directly to our brains. “The ultimate search engine is something as smart as people—or smarter,” Page said in a speech a few years back. “For us, working on search is a way to work on artificial intelligence.” In a 2004 interview with Newsweek, Brin said, “Certainly if you had all the world’s information directly attached to your brain, or an artificial brain that was smarter than your brain, you’d be better off.” Last year, Page told a convention of scientists that Google is “really trying to build artificial intelligence and to do it on a large scale.”


O Jimmy Wales, ιδρυτής τoυ συστήματος Wikipedia, έχει ξεκινήσει το προτζεκτ WIKIA με σκοπό την σταδιακή ανάπτυξη μιας πλατφόρμας-ψαχτίρι, με βάση τη πλήρη διαφάνεια της λειτουργίας "search". Φαντάζομε ότι ξαναδικιμάζει τη συνταγή, μετά από την μεγάλη επιτυχία του εγχειρήματος "εγκυκλοπαίδεια". Θυμάμε αρχικά το όνομα του προτζεκτ ήταν "Netpedia", το παρακολούθησα για λίγο αλλά έχασα την άκρη του μέχρι που έκανε το γνωστό πλέον μπανκ (shot heard world-wide που καθιέρωσε σα διατύπωση ο Eric Raymond για επιτεύγματα όπως του gnu/linux)


(*) στο μπλογκ κάνω μια παραλλαγή πάνω στην άποψη του Turing ότι η ενασχόληση με τον υπολογιστή θα συμβάλει στην κατανόηση του μυαλού, θέτοντας την υπόθεση ότι η ενασχόλυση με τη φύση του διαδικτύου θα συμβάλλει σε κάτι αντίστοιχο και προσδιορίζω αυτή την εκδοχή με τον όρο meta-artificial intelligence μια και η εποχή του Turing είχε τον χαρακτηρισμό artificial intelligence. Προσωπικά συνδέω τον όρο με τα τεκτενόμενα στο Bletchley Park με τον Κολοσσό στο κέντρο του συνολικού συστήματος anti- Enigma (10,000 man-machine symbiosis case - αναφέρει ο A.Hodges). Επίσημα όμως τον όρο "a.i" πέρνει ο John McCarthy κάπως αργότερα αλλά επιμένω έστω με την άδεια της φαντασίας.

(**) ολα τα παραπάνω υπο-συστήματα χαρακτηρίζονται από μια διακριτή πεπερασμένη ποσότητα αυτοματισμού που ενσωματώνεται σταδιακά στην συνολική δομή και αποτελεί σύμφωνα με τη θεώρηση μου
το βασικό κώδικα της εξελικτικής διαδικασίας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της παρατήρησης που
κάνω αφορά τον περιορισμένο σε υπολογιστική δύναμη χαρακτήρα του κάθε βήματος ανάπτυξης. Μια δεύτερη αξια προσοχής παρατήρηση αφορά το χαρακτηριστικό της ανθρωπο-μηχανικής συμβίωσης, όπως τον έθεσε στον οραματισμό του ο Licklider (δες ποστάρισμα για τα συνεπακόλουθα του σπούτνικ)


(συνεχίζω ....)

Wednesday, May 21, 2008

Χορεύοντας με το διάολο (winxp over olpc) (*)

Το πρώτο φορητό που σχεδιάστηκε για παιδιά λέγεται OLPC - One Laptop Per Child. . Βασισμένο στην φιλοσοφία της παιδοκεντρικής μάθησης, στο ελεύθερο λογισμικό, στη μη-κερδοσκοπική κατασκευή, την ιδέα αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος σε παγκόσμιο επίπεδο και στην πρωτότυπη ιδέα διανομής μέσω κρατικών καναλιών για συγκράτηση του κόστους.

Ο Θ.Καρούνος, συντονιστής της ελληνικής ομάδας πρωτοβουλίας μου έδωσε τα δύο πρώτα Χ0-1 για να τα παρουσιάσω σε δάσκαλο του 2ου Δημοτικού Χολαργού που έδειξε ενδιαφέρον.

Καθώς δοκίμαζα το X0 με το καταπληκτικό mesh-wifi, την πολύ καλή οθόνη 200 dpi μεγέθους 7" και τη προτότυπη διεπαφή SUGAR (user interface) σκέφτηκα να ποστάρω ζωντανά την είδηση ότι επίσημα κάποια έκδοση του WINDOWS XP θα τρέχει πλέον στο OLPC. Δυστυχώς το HTML που παράγει το OLPC δεν ανεβαίνει στο μπλόγκερ με το λινκ που αντέγραψα, αναφέρει το ABIWORD και ότι τα TAGS δεν είναι αποδεκτά. Πριν ξαναδώ αυτό το θέμα (δες παρακάτω) μπαίνω στην ουσία της είδησης και συνεχίζω με τις καλές SOA υπηρεσίες του μπλογκερ από άλλο υπολογιστή.

Κάνω μια μικρή έρευνα και κυρίως από το σάιτ για ειδήσεις του OLPC (ουαν-λαπτοπ-περ-τσάιλντ) που περιγράφει μια σειρά εξελίξεις. Ισως η απόφαση για χορό με το διάολο δηλαδή η σύναψη συμφωνίας με την Μικροσοφτ έφερε κραδασμούς. Είμαστε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δηλώνει ο Νεγρεπόντε και ο φανταμενταλισμός του ΕΛ/ΛΑΚ είναι κακός. Ο πρώην πρόεδρος της ομάδας Βάλτερ Μπέντερ απαντάει ότι μόνο με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ θα πετύχει ο εκπαιδευτικός ρόλος της προσπάθειας OLPC και έτσι θα συνεχίσει ο ίδιος αλλά από νέο πόστο.

Η κυρία Mary Loo Jepsen που εφηύρε την καταπληκτική οθόνη έφυγε φτιάχνοντας δικό της μονοπάτι σε συνεργασία με το OLPC.

Ο κύριος ασφάλεια IVAN πήγε για αλλου, οι TIMES κάνουν αναφορά, Η επισκόπιση τεχνολογίας του HARVARD, το αξιόπιστο ARSTECHNICA επίσης σημειώνει την έξοδο στελεχών.

Ο σχεδιαστής της κύριας διεπαφής SUGAR επίσης με το ακόλουθο γράμμα:

> From: walter.bender at gmail.com
> To: community-news at laptop.org
> CC: devel at lists.laptop.org; sugar at lists.laptop.org
> Subject: [Community-news] where is Walter?
>
> After more than two years without a break at One Laptop per Child, I
> have decided to take some time to reflect on how I can best contribute
> going forward to the goal of giving children around the world
> opportunities for a quality learning experience. The OLPC Association
> is making headway getting laptops into the hands of children and it is
> encouraging to see that other non-profit and for-profit organizations
> are following suit. My personal interest is in helping build a
> community of developers, educators, and learners dedicated to
> advancing the quality of free and open source software for learning
> and the sharing of pedagogical approaches in this community by
> adopting the spirit and methodology of the open-source movement.
>
> While my goal is to create a complementary effort to broaden the reach
> of the software and pedagogy--a free and open framework in support of
> "learning learning", I hope to continue working with the great team at
> OLPC as well as the various groups that have formed around the world
> in support of one-laptop-per-child deployments.
>
> Thank you for all of your support over the past two years and for all
> the feedback and encouragement you have given me.
>
> regards.
>
> -walter
Τα παραπάνω γεγονότα σίγουρα επιβεβαιώνουν την επίδραση στο κόσμο που προέβλεψε ο Νεγρεπόντε, μιλώντας στην παρουσίαση του OLPC στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνων πριν ένα χρόνο περίπου. Πάντως εγώ ακόμη θυμάμαι τη κριτική που έκανε στο περιβάλλον WINDOWS. Ηταν προφητικός ο λόγος του ιδρυτού του ελεύθερου λογισμικού και εύστοχες οι παρατηρήσεις του για τι μέλλει γενέσθαι σε ότι αφορά τα WINDOWS.
Η τωρινή στροφή του, έστω με το βάσιμο σκεπτικό που αναπτύσει με προβληματίζει και βλέπω περισσότερο το σκεπτικό του Βάλτερ. Το γνωστό φορκινγ στα δημιουργικά και ελεύθερα πρότζεκτς είναι κανόνας παρά η εξαίρεση, να δούμε τι θα δούμε. Ο εναγκαλισμός με το "διάολο" τι θα φέρει άραγε ? ήδη γίνεται αναφορά για ΧΟ-2.


Μετά το πειραματισμό με τα δύο OLPC, τα νέα χαρακτηριστικά του SUGAR σαν διεπαφή για Χρήστη-Μηχανη, η δυνατότητα για συνεργασία σαν πρωταρχική έννοια της πλατφόρμας (first class citizen) και ο μηχανισμός JOURNAL (μου θύμισε την δυνατότητα Record των WINDOWS 3.0) που "θυμάται" τις δραστηριότητες μαζί με σημειώσεις και URLs.

Ο μίτος του JOURNAL αποτελει αντικείμενο γνώσης τόσο για τον δημιουργό του όσο και για το γειτονόπουλο που μπορεί να το μοιραστεί απλά με ένα κλικ και να το φέρει στο δικό του OLPC. Να ο κώδικας επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά, σαφώς ποιοτικά ανώτερο από τα απλοϊκά SMS με στόχο την επικοινωία δεξιοτητών και ψηφιακών πηγών.

Διαισθάνομαι ότι τα παραπάμω χαρακτηριστικά αυτά αν μπορούσαν να μεταφερθούν στην πλατφόρμα Κινητό-Τηλέφωνο θα είχε μεγάλη επίδραση στον τρόπο που χρησιμοποιεί τη τεχνολογία η νέα γεννιά. Να ίσως ένας λόγος που το γενικό OLPC έργο στην Ελλάδα θα μπορούσε να συνεισφέρει με καινοτομία. Η νέα γεννιά στην Ελλάδα αποτελεί αρκετά μεγάλη περίπτωση κοινότητας μακρυά από την αναπτυγμένη τεχνολογικά ΗΠΑ/Ευρώπη αλλά επίσης διαφορετική από την νέα γεννιά (Περού, Ταϋλανδη, Βιετνάμ).


(*) ήταν ο κ.Χ.Φλωράκης, επώνυμος πολιτικός που έκανε τη φράση "ακόμα και με το διάολο θα συνεργαστούμε προκειμένου να ..." δημόσια αναφορά.

Wednesday, April 02, 2008

Το Μακεδονικό στον Κυβερνοχώρο


Πως έγινε το .ΜΚ (δηλαδή Μακεδονία) στο διαδίκτυο,
γεγονότα του '93 απο το ΑΡΙΑΔΝΗ.( ISBN 960-7260-01-5 Ionian University Maria Nystazopoulou-Pelekidou 1992 ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣΗ πρώτη φορά που το πρόβλημα περί ονόματος πήρε διάσταση μαζικού γεγονότος στο κυβερνοχώρο ήταν όταν έγινε η προσπάθεια των σκοπιανών να δημιουργήσουν στο USENET μια ομάδα (news group) συζήτησης.

Δεν είχα εμπειρία με το μέγεθος του συστήματος αυτού ούτε τα πανεπιστήμια γνώριζαν την πραγματική του αξία. Παρόλο που ήξερα το UUCP/NEWS και είχα παραδώσει τις πρώτες διαλέξεις σε ελληνικό πανεπιστήμιο για τα εσωτερικά του UNIX αγνούσα το ανθρωποδίκτυο που είχε συγκροτηθεί διεθνώς με μια τεράστια δυναμική. Βασικά αγνοούσα αυτό που λέμε σήμερα κλάουντ-cloud (+) θεωρούσα ότι αφορούσε μικρό αριθμό συνδέσεων υπολογιστή-σε-υπολογιστή(είτε για remote-login, είτε για email και remote-copy).

Kυρίως δεν ήξερα τη διαδικασία (ψηφορορία,καταμέτρηση, έλεγχος κλπ) μέσα από την οποία αποφασίζεται η νέα ομάδα με όνομα ALT.SOC.MACEDONIA. Η είδηση για κινητοποίηση μας ήρθε μέσα από τα (φοιτητικά)κανάλια διαχειριστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κυρίως φοιτητών του εξωτερικού.

Ο επόπτης (vote-taker) ήταν ο διαχειριστής της μηχανής rtfm.mit.edu, δεν θυμάμε το όνομα του αλλά ανταλλάξαμε κάποια σκληρά μηνύματα επειδή ήμουν ο επιβλέπων διαχειριστής (postmaster) για το ariadne-t.gr και έπρεπε να απαντήσω στην καταγγελία ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία είχε καταπατηθεί (ο κανόνας έλεγε ένας χρήστης μία ψήφος) από τον ελληνικό χώρο.

Η διαβεβαίωση των διαχειριστών από την ΑΣΣΟΕ ότι ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων που έλαβε ο επόπτης οφείλετο στο σκριπτάκι που γράφτηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές (δεν γνώριζαν το ταχυδρομείο γενικά ούτε τη διαδικασία και τη μορφή της ψήφου) ήταν ικανοποιητική απάντηση. Ηταν μεγάλο το πάθος για αντίδραση απο την παραβίαση της ιστορικής μας ταυτότητας αλλά κυρίως η ανησυχία για φασαρίες στα συνορά μας. Ετσι θεώρησα περίεργο το ρόλο του επόπτη της ψηφοφορίας.

Σκέφτηκα ήταν μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις και απάντησα στον επόπτη με μια ascii ρητορική τύπου Κάστρο, που σίγουρα τον έστειλε. Αυτός επανήλθε με στοιχεία ότι τα μηνύματα είχαν παραδωθεί με σειρά user01, user02, user03, .... και με κάρφωνε ότι σφυρίζω αδιάφορα.

Ημουν έτοιμος να βρω κάθε στοιχείο να εμπλέξω τον επόπτη γιατί κάποια θέση έπερνε αναγκαστικά έστω με τη δικαιολογία του τυπικού της ψηφοφορίας. Πήρα μηνύματα από έλληνες του εξωτερικού που ενημέρωναν ότι ο επόπτης της ψηφοφορίας δεν ήταν βαλτός, ήταν δραστήριο μέλος συνεργατικών ομάδων - usenet news. Σταμάτησα λοιπόν τη πολεμική μαζί του, έχοντας μάθει από αυτόν και από κείμενα που αναζήτησα στο δίκτυο σχετικά με τη διαδικασία.

Η εξέλιξη της ψηφοφορίας έδειξε ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει παιχνίδι στο όνομα ότι θα το κάνουν οι αντίπαλοι ούτε να δωθούν λάθος στοιχεία γιατί τα νούμερα ήταν δοσμένα. Η κινητοποίηση όλων που δεν γνωρίζαμε τη κουλτούρα της συμμετοχής στις ομάδες ήταν διπλό λάθος. Σίγουρα τα αρνητικά στοιχεία για την ελλαδική αντίληψη περί ετικέτας στο δίκτυo που κυκλοφόρησε ο επόπτης στο IETF ήταν μεγαλύτερη απώλεια από το να εμποδίσουμε μια χούφτα σκοπιανούς να φτιάξουν ομάδα. Βέβαια δεν ήταν αθώοι κυβερνο-ναύτες αλλά προπαγαντιστές και πιθανόν καθοδηγούμενοι από κάποια κέντρα. Η απαιτούμενη κυβερνο-διπλωματία όμως δεν μπορούσε να φτιαχτεί αυθόρμητα και στο πόδι.
Ο Ι.Σιώτης, διευθυντής του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ τύπωσε μαζικά σε Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά τη μελέτη της κ.Πελεκίδου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) για το Μακεδονικό, αποτέλεσε τη πρώτη δημοσίευση μέσω anonymous-ftp , μια δικτυακή υπηρεσία της μηχανής GW1.EPMHS.GR (πριν WWW εποχή).
Ο ΕΡΜΗΣ ήταν το όνομα του έργου (άγνωστο σε πολλούς) που έκανε μαζική διάδοση της τεχνογνωσίας του διαδικτύου και δημιούργησε το διάστημα 1993-1995 το πρώτο σχετικό ανθρωποδίκτυο (internet developers) στην Ελλάδα.

Κάποιοι πρώτοι κυβερνο-ναύτες από την ΑΣΣΟΕ (^) πιάστηκαν αδιάβαστοι στον "ηλεκτρονικό πόλεμο", εμένα με πήραν τα σκάγια για την προσπάθεια να το παίξω διπλωμάτης. Ο διαχειριστής τελικά απέρριψε το σκοπιανό αίτημα γιατί εκτός από εικονικά μηνύματα έλαβε χιλιάδες νόμιμα με αρνητική ψήφο.

Ο Κώστας Μαρνέρης, στο τιμόνι του ΚΕΔ ΑΡΙΑΔΝΗ , με ενημέρωσε ότι είχαν κυκλοφορήσει μηνύματα (προβοκάτσια ?) που προέτρεπαν για "αυτοματοποίηση" ψήφων ;-). Tα log της μηχανής rtfm.mit.edu που κατέγραφε την ηλεκτρονική ψηφοφορία εντόπισαν το mailbomb από το mainframe VAX προς κάποιο σταθμό εργασίας SUN - motorola 68xxx, χωρίς να επιθυμούν την επίθεση οι διαχειριστές βέβαια.

Με αφορμή το γεγονός αυτό γράφτηκε το πρώτο ίσως άρθρο στον ελληνικό Τύπο με θέμα το
διαδίκτυο. Μίλησα με τον Κώστα Ντελέζο από τα ΝΕΑ σχετικά με το όνομα στο κυβερνοχώρο με σκοπό να δώσω μια νέου τύπου είδηση περί της σημασίας του κυβερνοχώρου. Αυτός είχε μεγαλύτερη έμπνευση, ανέβηκε την επόμενη μέρα στο ΚΕΔ ΑΡΙΑΔΝΗ που φιλοξενούσε ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τότε, με δική του πρωτοβουλία και με φωτογράφο, να δεί και να παρουσιάσει το 'τέρας'. Την επομένη 25/5/1993 τα ΤΑ ΝΕΑ είχαν άρθρο με κάποια λαθάκια αλλά με καταπληκτικό τίτλο H εφημερίδα του μέλλοντος, ιδιαίτερα διορατική παρατήρηση εκ μέρους του δημοσιογράφου.

Η πρώτη φορά που σκέφτηκα το ζήτημα του όνοματος ήταν το 1992, γράφοντας για το ελληνικό διαδίκτυο στη τεχνική αναφορά του Stanford Research Institute με τίτλο Internet: getting started έκανα αναφορά για τις περιφέρειες που καλύπτει το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας ΑΡΙΑΔΝΗ (Μακεδονία, Θράκη, Ηπειρος κλπ) έχοντας στο μυαλό μου να περάσω στα κέντρα του διαδικτύου το ζήτημα περί ονόματος από την ελληνική σκοπιά, γιατί θεώρησα ότι ήταν σημαντικό μέτωπο. Το ίδιο έκανα προτρέποντας τους Κυπρίους πανεπιστημιακούς να μπούν στο διαδίκτυο και στο ευρωπαικό γίγνεσθαι των δικτύων όταν επισκέφτηκαν το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ το 1991-92.

Μια φορά σε κάποια λίστα ένας σκοπιανός τάχα ζητούσε δωρεές βιβλίων για το πανεπιστήμιο Κύριλος και Μεθόδιος στη FYROM . Έγραψα ότι ήταν ανάξιοι βοήθειας γιατί αν και έλαβαν βοήθεια από το ελληνικό know-how για να φτιαχτεί το αλφάβητο τους εντούτοις έγιναν αγνώμονες με τη διαστρέβλωση της ιστορίας που επιχειρούσαν. Η χημικός από το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ και μακεδόνισσα Ε. Βαρβέρη επιβεβαίωσε το τρίποντο στη λίστα των επιστημόνων Χημείας, αν και γενικά είναι δύσκολο να θέτεις πολιτικά προβλήματα σε τέτοια φόρα και θέλει προσεκτικό χειρισμό (κυβερνο-διπλωματία ? ) (+).


Κάποια στιγμή, έμαθα για τη συστηματική δράση κάποιας καθηγήτριας Mπόρκα Χέρμαν-Μπλάσιτς (Ινστιτούτο Τζόζεφ Στέφαν στη Λιουμπιάνα Σλοβενία) που είχε συστηματική ανθελληνική δραστηριότητα. Την είχα συνάντησει σε διεθνείς ομάδες εργασίας πολλές φορές, αν και ποτέ δεν ρώτησε ούτε είπε κάτι, είχε περίεργη ματιά επάνω μου που αρχικά παρεξήγησα όμως μετά κατάλαβα όταν έμαθα για τη δράση της σε κάθε σχετική επιτροπή του ISO, στο RFC για τη σκοπιανή γραμματοσειρά, στην ISOC σε όλα τα φόρα.
Πόσο ανημέρωτοι είμασταν σαν πολίτες της χώρας μας, όμως φαίνεται η Ελλάδα έχει φίλους ακόμα και στη Σλοβενία, αυτοί με πληροφόρισαν σχετικά. Ο εξοπλισμός αυτών που συμμετέχουν στα διεθνή με επιστημονική πληροφορία, όπως αναφέρω παραπάνω της Πελεκίδου, είναι το μοναδικό αντίδοτο στον πληροφοριο-πόλεμο που χρόνια τώρα διεξάγουν οι σκοπιανοί και ενισχύει (augment) o κυβερνοχώρος.

Ημουν μέλος του RIPE , το πρώτο κέντρο συντονισμού του διαδικτύου εκτός ΗΠΑ, όταν έπεσα πάνω στο αίτημα των σκοπιανών για το όνομα της χώρας τους στον κυβερνοχώρο δηλαδή στο Domain Name System (DNS) προς το ληξιαρχείο του διαδικτύου IANA. Τεχνικά ζητούσαν τη δήλωση του .MK (ονομάζεται TLD, top-level-domain, σήμερα ccTLD) στους λεγόμενους root-servers. Προσπάθησα να γράψω κάτι λογικό, ας πούμε τη πολυφωνία του ζητήματος προς το κέντρο ελέγχου δηλαδή το IETF, ήμουν μέλος της λίστας προσπαθώντας να μάθω περί διαδικτύου, οπότε έστειλα μια σύντομη επιστολή (δες στο τέλος) αναφέροντας την εκκρεμότητα στο ΟΗΕ κλπ. Πήρα απάντηση (δες στο τέλος) από τον παγκοσμίως σεβαστό Jon Postel αλλά δυστυχώς οι κανόνες του IANA περί ονοματοδοσίας ακουμπούσαν στον ISO και θα ήταν αρνητικό να πάρει θέση ο ΙΑΝΑ. 'Ανοιξε κάποιος καυτός διάλογος σε ένα φόρουμ που απέφευγε (ορθώς) τη πολιτική όπως ο διάολος το λιβάνι (περί πίστης του χώρου δες μια συζήτηση 1/3/2008 στο μπλογκ adamo). Στη συνέχεια ο φίλος από το CERN και επώνυμος Brian Carpenter μου ζήτησε να σταματήσω έτσι δεν συνέχισα. Αργότερα, μετά τον πόλεμο που ξέσπασε, του θύμησα την ιστορία, κατάλαβε τη σημασία της παρέμβασης που έκανα τότε γιατί είναι και φιλέλληνας και κάπως λυπήθηκε. Τότε πήρα μηνύματα επίσης από το RIPE μέσω του φίλου και μέλους του οργανισμού, Martin Terpstra που επίσης δήλωνε κάπως απολογητικά αναγκαστική υπακοή στο ISO3166. O C.Partridge με προέτρεψε να βρώ το δίκαιο μου στον ISO, ο M.Terpsta μου έδωσε το φαξ του ISO 3166 MAINTAINER.

Το θέμα που έθεσα στον ISO 3166 ΜΑΙΝTAINER, στέλνοντας φαξ, ήταν γιατί .MK ? δηλαδή γιατί όχι .FY, από το FYROM για παράδειγμα. Γιατί αγνοούν τον ΟΗΕ ? γενικά ήμουν στο πνεύμα της επιστολής προς IETF.


Δεν περίμενα να απαντήσουν και όμως η απάντηση από τον ISO3166 MAINTAINER, μια τεχνική επιτροπή του οργανισμού ISO, ήρθε με τα εξής στοιχεία:

1. Η αρμόδια επιτροπή του ISO δεν ήταν υποχρεωμένη να ρωτήσει τον ΟΗΕ, σύμφωνα με το κανονισμό του οργανισμού ISO
2. Η απόφαση τους στηρίζεται σε ένα κανόνα που τηρούν σε κάθε περίπτωση, να διαλέγουν τις κύριες λέξεις που περιγράφουν κάπως τη χώρα, όχι λέξεις γενικότητες όπως former, republic κλπ.
3. Η ελλάδα σαν μέλος του ISO δεν είχε κάνει κάποιο αίτημα για το θέμα αυτό (*)
4. Βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το σκεπτικό που ανέπτυξα.

Τα παραπάνω τα έστειλα λίγο αργότερα σε συνεργάτες (λόγω ΑΡΙΑΔΝΗ) στρατιωτικούς (κ. ΝΑ) που ήταν στο NATO και τα στοιχεία αυτά βοήθησαν σύμφωνα με τα λεγόμενα τους.

Το θέμα στο IETF δεν είχε συνέχεια όμως σε μια παρουσίαση του προέδρου του οργανισμού CPSR N.Borenstein, την εποχή των DNS-wars, αναφέρθηκε η συσχέτιση της ονοματοδοσίας του διαδικτύου ακόμη και με πραγματικό πόλεμο. Πιστεύω ότι η ηλεκτρονική επιστολή που έστειλα στο ΙΕTF θα έπαιξε κάποιο ρόλο. Πάντως πόλεμος πράγματι ξέσπασε στη περιοχή σαν συνέπεια της πολιτικής Τίτο όπως άνεφερε η επιστολή μου, βέβαια όχι σε σχέση με το DNS. Η ονοματοδοσία στο διαδίκτυο αποτέλεσε γεγονός στρατηγικής σημασίας για τη χώρα όμως στη πράξη η κρατική/κυβερνητική μηχανή την αγνόησε.
(+) σύννεφο-cloud, παλιά ένα αναπτυγμένο δίκτυο συμβολιζόταν μεσύννεφο με σκοπό να δείχνει την κλιμάκωση, το κύριο χαρακτηριστικό κάθε δικτύου-network.

(*) δεν το έψαξα παραπέρα σε ότι αφορά το .ΜΚ, όμως αν κατάλαβα καλά από ανθρώπους του ΕΛΟΤ (ελλ. οργ. τυποποίησης), όταν αποφασίστηκε η "Μακεδονική Γλώσσα", ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με των 2-ψήψιο κώδικα, η ελλάδα δεν πήγε στη συνάντηση του ISO στο Ηράκλειο, γιατί υπήρξαν τεχνικές δυσκολίες με το εισητήριο του εκπροσώπου ! - δεν θέλω να το πιστέψω, ίσως έχω καταλάβει λάθος. Μπορούμε να μάθουμε από τον ΕΛΟΤ, θα το επιχειρήσω στη πρώτη ευκαιρία. Βέβαια οι αποφάσεις πέρνονται με ψηφοφορία και απαιτείται πολύ δουλειά για να περάσεις τις θέσεις σου και φυσικά μετράει ποιός είναι ο αντίπαλος.

(^) η γενίκευση είναι υπερβολική αλλά πολλές φορές ένας άνθρωπος βρίσκεται να "μετράει" για την χώρα συνολικά. Επίσης, το περιστατικό ΑΣΣΟΕ δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση, παρόμοια φύσης γεγονότα (δηλ. άγνοια) έλαβαν χώρα σε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, ΕΜΠ και αλλού, μόνο το πνεύμα-χάκερ, όπως το προσδιορίζει ο CASTELLS θα τα απέτρεπε (δες βιβλίο: Himanen, Pekka. 2001. The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age. Random House. ISBN 0-375-50566-0)

(+) παρατηρώ ότι πολλοί από μας, ίσως με κάπως περισσότερη αυτοπεποίθηση, επιχειρούμε να χειριστούμε θέματα που ξεπερνούν τις δυνατότητες μας επειδή τίθενται σε μεγαλύτερη κλίμακα από αυτή που φανταζόμαστε. Ξεχνάμε τον χρυσό ελληνικό κανόνα "παν μέτρον άριστον" και καταλήγουμε σε αρνητικά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, παραβλέποντας την αξία της συνεργασίας και την αξία της συναίνεσης για την επίλυση των κοινών μας προβλημάτων. Θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα τόσο σύνθετο σύμπλεγμα όπως το διαδίκτυο χωρίς συναίνεση ?

Πιστεύω ότι ο όρος "κυνερνο-διπλωματία" που αναφέρω παραπάνω αξίζει ιδιαίτερης προσοχής από χώρους όπως Σχολές Διπλωματών, Στρατιωτική Ακαδημία, τμήματα ΥΠΕΞ, κ.α.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ IETF ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΝΑReceived: from venera.isi.edu by CNRI.Reston.VA.US id aa26289;
16 Feb 94 20:48 EST
Received: from epmhs.gr by venera.isi.edu (5.65c/5.61+local-14)
id ; Wed, 16 Feb 1994 17:48:11 -0800
Received: from isosun.ariadne-t.gr by epmhs.gr with SMTP id AA18961
(5.67a8/IDA-1.5 for ); Thu, 17 Feb 1994 03:41:11 +0200
Received: by isosun.ariadne-t.gr (4.1/SMI-4.0-MHS-6.0)
id AA16837; Thu, 17 Feb 94 03:39:00 +0200
Date: Thu, 17 Feb 94 03:39:00 +0200
X-Orig-Sender:ietf-request at IETF.CNRI.Reston.VA.US
Sender:ietf-archive-request at IETF.CNRI.Reston.VA.US
From: Yannis Corovesis - NOC
Message-Id: <9402170139.AA16837 at isosun.ariadne-t.gr>
To: isoc at CNRI.Reston.VA.US
Subject: TOP LEVEL DOMAIN .MK
Cc: iana at isi.edu, ietf at isi.edu, kalin at rare.nl, lhl at cs.wisc.edu, ncc at ripe.net,
sterba at vse.cs, vcerf at CNRI.Reston.VA.US
X-Charset: ELOT_928
X-Char-Esc: 29


Dear InterNauts,

a number of documents published by INternet Society and RIPE
(s'thing like NIC-Europe) refer to a new country of "MACEDONIA"(.MK)
CONTRARY to Historical references, CONTRARY to United Nations policy.
The UN refers to the same country by FYROM (Former Yugoslavian
Republic of Macedonia) while trying to resolve a number of issues
including the Name [1] issue involving Greece, ex-Yugoslavia and other
regional countries.

I am rather concerned that the media of Internet can be abused
unknowingly (imho) by taking sides. How ?

Overunning UN, by "creating a Net Country" !. [2]

Overunning History, by blurring the achievements of millenia. Macedonia
is part of the Hellenic (Greek) Civilization.

PLEASE HELP NOT CULTURE THEFT
PLEASE PREVENT WAR EXPANSION
PLEASE HELP NOT TITO/STALIN POLICY

How ? any ideas ? 2 RFCs ?


Yannis Corovesis (Phd)
NCSR Demokritos
Athens, Greece
---------------------------
Own Views Only in the above
---------------------------


[1] FACTUAL INFO

FYROM, a multinational country (Slavs,Albanians, Gypsies, Greeks,
Turkish ) stepping out of its Soviet past, is directed by its Leaders
(coming from the past too) on an expansionist course as Stalin/Tito
planned in 1945 where the history of the so called "Macedonia"
begins hence the birth of a nation !?

[2] FACTUAL INFO

ISO has registered permanently the language"Macedonian" (though a
mere Slav dilect).

ISO attempted to register a CyrillicMacedonian CharacterSet in 10646
but could not technically justify and backed off to Cyrillic.

ISO has given a temporary code .MK for"Macedonia", no debate with
UN or anyone. The ISO script even violates UN text and plays syntax:-

"Macedonia,Former Yugoslavian Republic" instead of the correct
"Former Yugoslavian Republic of Macedonia" (FYROM) w.r.t UN
Date: Wed, 16 Feb 1994 19:17:26 -0800
X-Orig-Sender:ietf-request at IETF.CNRI.Reston.VA.US
Sender:ietf-archive-request at IETF.CNRI.Reston.VA.US
From: Jon Postel
Message-Id: <199402170317.AA10913 at zephyr.isi.edu>
To: isoc at CNRI.Reston.VA.US, ycor at isosun.ariadne-t.gr
Subject: Re: TOP LEVEL DOMAIN .MK
Cc: iana at isi.edu, ietf at CNRI.Reston.VA.US, kalin at rare.nl, lhl at cs.wisc.edu,
ncc at ripe.net, sterba at vse.cs, vcerf at CNRI.Reston.VA.US


Dear Yannis:

As Craig describes in the enclosed message, the IANA simply uses the ISO-3166
list of two-letter country codes to determine the acceptable set of "country
code" top-level domain names. None of the IETF, the ISOC, nor the IANA, are
in the business of determining what is and what is not a country.

--jon.


To: Yannis Corovesis - NOC
Subject: Re: TOP LEVEL DOMAIN .MK
From: Craig Partridge
Date: Wed, 16 Feb 94 18:12:06 -0800

Dear Yannis:

I appreciate your concern about the use of .MK

However, the IANA has had a policy of using ISO country codes for domain
names for nearly 8 years. It would probably be construed as a political
statement for the IANA *not* to permit registration of a country code
approved by ISO. Thus, I think, to preserve the non-political function
of the IANA, it cannot refuse to register MK if ISO approved it. (Even
if ISO violated its own policy -- IANA probably should not engage in
second-guessing ISO). So I think you have to take your concerns to ISO.

Craig

PS: Like you, these are my personal opinions, and not necessarily those of
my employer or government.

Thursday, March 20, 2008

H μεγάλη εικόνα για το Δίκτυο


Στο ιστολόγιο meta-artificial (*) κάνω σκέψεις γύρω από την ιδέα μιας Ολιστικής εικόνας για το Δίκτυο καi την εξέλιξη του.

Ενας παλιός γνώριμος (O.Martin - CERN) και συνεργάτης για πολλά χρόνια στα Ευρωπαικά Δίκτυα (RARE, RIPE, CHEOPS, EBONE, ARIADNE) ασχολείται με την σημερινή κατάσταση του δικτύου και τις προοπτικές του, δηλαδή με μια συνολική εικόνα και μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκεπτικό. Να που το θέμα "μεγάλη εικόνα" απασχολεί σήμερα έντονα. Μάλιστα αναφέρει και το γνωμικό του D.CLARΚ:

The future of the internet is too important to be left to chance or random development


To διάβασα από το λίστα του Φάρμπερ, ένα μήνυμα που έστειλε ο παλιός καπετάνιος του NSFNET, που επίσης συνάντησα μέσα από τις δραστηριότητες του ΑΡΙΑΔΝΗ. Τον μεγάλο S.Goldstein, τον γνώρισα από τη Μαρία Δήμου μέλος της ομάδας δικτύων και υπολογιστών του CERN (Carpenter, Martin, Demou, Jouanigot, ..)

Το μήνυμα αναφέρει μια μελέτη που έκανε ο Martin Olivier.

Η μέλετη αναφέρει πως έχουν τα πράγματα σήμερα, πρέπει να διαβαστεί από όσους θέλουν τα ξέρουν πως έχει η συνολική κατάσταση πραγμάτων. Αναφέρει ονόματα θρύλους για μένα και για πολλούς άλλους, μερικούς τους συνάντησα σε ομάδες εργασίας και επέδρασαν απόλυτα με τα σκεπτικά τους στο προσανατολισμό μου.

Να τι λέει ο Steve Golstein:

From: Steve Goldstein [steve.goldstein@cox.net]
Sent: Thursday, March 20, 2008 10:59 AM
To: Dewayne Hendricks; David Farber
Subject: Paper: "State of the Internet & Challenges ahead "

Olivier Martin, a long-time colleague, formerly from CERN (the European high energy accelerator lab in Geneva), has a fine "State of the Internet" preprint on his web site. Be sure to view it in Page Layout so that you can see the footnotes. I did not at first, and missed them entirely, which was very confusing, as there are numbered references listed at the end as well.
Olivier has retired, but apparently keeps busy as a consultant. He was a major player in CERN networking from the very start of things. In the early days, CERN was the hub of European Internet Protocol networking, and it still is a major player because of the HUGE amounts of data that are generated by the accelerators and shared globally.


Σε ποστάρισμα σχετικά με το ΕΔΕΤ 3 κάνω αναφορά για τη σημασία της έννοιας backbone το έργο NSFNET ήταν το πρώτο κατασκεύασμα αυτού του τύπου, δεν είναι ευρέως κατανοητό αλλά χωρίς backbone δεν υπάρχει κλιμάκωση, δεν θα μεγάλωνε το internet.
Σε κάθε περίπτωση ήταν το NSFNET που προώθησε τις διεθνείς συνδέσεις του διαδικτύου. Ακριβώς αυτό έκανε η ΑΡΙΑΔΝΗ για την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία. Να και τα μηνύματα που αντάλλαξα για να γίνει αυτό με την γενναιοδωρία βέβαια των ανθρώπων του JANET του Βρετανικού ΕΔΕΤ (+).(*) ο τίτλος ανατρέχει στο όρο articial intelligence που εννοιλογικά ξεκίνησε ο Alan Turing και συνέθεσε το '57 ο John MacCarthy, η προσθήκε meta έχει σκοπό να δώσει το σήμα ότι κάτι καινούργιο προκύπτει με τη εμφάνιση του Δικτύου σε ότι αφορά τη βασική έννοια "AI".(+) Στις κοντρολ επικεφαλίδες των μηνυμάτων (κάντε κλικ πάνω στα .jpg για μεγέθυνση) φαίνεται η τεχνολογία ηλεκτρ. ταχυδρομείου που έκανε χρήση το Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ το 1990, ήταν η τεχνολογία CCITT/ISO/X.400. Ναί έκανα αίτηση για Διαδίκτυο μέσω του υπάρχοντος COSINE Χ.400 (αργότερα το σύστημα ονομάστηκε DANTE Nameflow). Ορατή επίσης είναι και η διπλωματία να είμαι συμβατός με την αντι-ιντερνετ πολιτική στην Ευρώπη της εποχής. Κάπως έτσι λειτούργησε και το ΕΔΕΤ αργότερα σε ότι
αφορά την παροχή δημοσίου ιντερνετ καθώς και άλλα ΕΔΕΤ/NRN της Ευρώπης.

Tuesday, March 04, 2008

Διακλαδώσεις (Forking) στον Κυβερνοχώρο

Mε αφορμή τη συμμετοχή σε ένα πρόσφατο (μπλογκ)διάλογο σχετικό με θέματα "περί διαδικτύου" στο ιστολόγιο adamo (1/3/2008), αναφέρθηκε ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας που εγκαθίδρυσε η εμφάνιση του διαδικτύου. Για παράδειγμα σχολιάστηκε ο κανόνας του IETF "rough consensus and running code". Βλέποντας τις διαφορετικές ερμηνείες του αρχικού ποσταρίσματος μου ήρθε στο μυαλό η έννοια "forking", από τις πιό ζωτικές που τροφοδοτούν το φαινόμενο του Free Software (αναφέρεται και σαν ΕΛΑΚ - Ελεύθερο Λογισμικό, Ανοικτός Κώδικας).

Έχουν μιλήσει σχετικά ο Eric Raymond που μελέτησε τη συμπεριφορά των επίδοξων οικοπεδούχων της νοόσφαιρας - homesteading the noosphere (*) καθώς και ο David Wheeler.

To αδελφό πνεύμα του Kevin Kelly, γνωστού σχολιαστή και ερμηνευτή των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα πάνω στο διαδίκτυο, κάνει αναφορά στο τεχνιον για τη σημασία των συλλογικών επιτευγμάτων wikipedia και citizendium. Ερμηνέει τα του διαδικτύου (σαν αδελφό πνεύμα ..) και βλέπω ότι επιβεβαιώνεται ο κανόνας του "forking" σε μιά περιοχή που δεν περίμενα να γίνει. Και όμως διεσπαστηκαν από το αρχικό σχήμα του wikipedia γιατί επιθυμούν μια καλύτερη wikipedia, οπότε ξαναρχίζουν από την αρχή. Η κριτική τους δεν είναι παράλογη από ότι διαβάζω αλλά η επιτυχία του εγχειρήματος έχει αρκετή δοκιμασία ακόμη.

Το γεγονός αυτό δηλαδή η διακλάδωση της βικιπέδιας, επιβεβαιώνει τον Y.Benkler (*) που μελετά τις οικονομικές βάσεις του φαινομένου ΕΛΑΚ που διαπιστώνει ότι και σε άλλους τομείς υπάρχει ομότιμη παραγωγή πέρα από το Λογισμικό.

Μου κάνει εντύπωση ο όρος "μοντέλο παραγωγής" γιατί μου θυμίζει την αντίδραση του RMS όταν του ζήτησα να έρθει να μιλήσει στην Ελλάδα για το Ε-business Forum. Προτειμούσε τον όρο "πολιτικό κίνημα" όχι "μοντελο παραγωγής" σε ότι αφορούσε τη θεματολογία που τον ενδιέφερε. Μάλιστα μου αντιπρότεινε να βρεί κάποιον με εξειδίκευση στο θέμα.

Επιστρέφω στις "διακλαδώσεις":

Να έχει άραγε σχέση με τη περίπτωσή μας ? (κάνω την υπόθεση ότι στην Ελλάδα η συνεργατικότητα δεν πάει καλά γιατί μας διακρίνει μια ροπή προς διακλαδώσεις, εννοιολογικές διακλαδώσεις) δηλαδή να είναι αυτό το χαρακτηριστικό που εμποδίζει τη ανάπτυξη πνευμάτων συνεργασίας ? Φορκάρουμε το κάθε τί όσο γίνεται πιό γρήγορα ? πριν επιτευχθεί η απαραίτητη σύγκλιση της επικοινωνίας.


(*) Βιβλίο open-sources που μου έδωσε ο Καρούνος από NTUA
(**) Paper Coase's Penguin που μου έδωσε ο Σκοπούλης από UOI


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ιστολογώ το προβληματισμό μου "περί διαδικτύου", δηλαδή τι είναι, πως εξελίσεται
στα αγγλικά. Με διέπει επίσης
ένα φορκ στο ιδεολόγημα του Valentin Turchin
με αντικείμενο το εξελικτικό λογισμικό.
Έχω θέσει σαν αξόνα, την υπόθεση να μαθαίνουμε από την φύση, όπως και αυτός, κάνοντας ένα fork και εφαρμόζοντας το σκεπτικό του στη περιοχή του διαδικτύου.

Thursday, February 28, 2008

Πειρατία του Ιστοχώρου YouTube

Παρακολουθώ τις εξελίσεις στο RIPE, όχι πολύ συχνά αλλά σαν συν-ιδρυτής της κίνησης στις αρχές του 90 δεν ξεχνάω που ξεκίνησα τη μάθηση περί διαδικτύου στο "πεζοδρόμιο" του κυβερνοχώρου. Έλαβα το ακόλουθο μήνυμα από την λίστα του Φάρμπερ και αμέσως θυμήθηκα τόσο τον "αρχηγό" Ντάνιελ όσο και τον "φανταστικό" σε ιδέες και πνευματισμό Καρλ:


From: Carl Malamud
Date: February 28, 2008 11:34:19 AM EST
To: dave@farber.net
Subject: Fwd: RIPE NCC publishes case study of youtube.com hijack

For IP. RIPE really outdid themselves ... this is a great
presentation. Who knew Daniel Karrenberg would become a YouTube star?


Ποιός θα περίμενε ότι ο Ντάνιελ θα γίνει αστέρας του YouTube ? είναι το
πείραγμα του Μάλαμουντ. Αναφέρεται στην ανάλυση που περιγράφει στο βίντεο
ο πρώτος.

Το πιό σημαντικό όμως είναι η ανάλυση του περιστατικού (ανα)ασφάλειας που δημοσιεύει το κέντρο ελέγχου πτήσεων ! RIPE NCC. (να και ένα τεστ, γιατί ονομάζεται RIPE ?) κάνοντας
χρήση του μέσου που προσφέρει το σάιτ που έπαθε τη ζημιά για περίπου 20 λεπτά,
αρκετά διδακτικό για το πώς λειτουργεί το bgp και το σχετικό εργαλείο από το RIPE NCC

Friday, February 22, 2008

Ανασφάλεια κρυπτογραφημένων αρχείων

Στην πιό δημοφιλή πτυχιακή του εργαστηρίου (αν)ασφάλειας ISLAB που τρέξαμε το διάστημα 2004-2007, ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισης των προβλημάτων (C-I-A Confidence, Integrity, Authentication) είναι
η κρυπτογράφιση των αρχείων. Χρήσιμη κυριώς σε φορητά που χάνονται εύκολα. Από την λίστα του βετεράνου Φάρμπερ ανακοινώθηκε έρευνα (ΝΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ετσι το λένε το παιχνίδι για όσους αμφισβητούν ...) με ανησυχητικά αποτελέσματα:

Dave,

The paper published today makes some pretty strong claims about the
vulnerabilities of Microsoft's BitLocker, Apple's FileVault,
TrueCrypt, Linux's dm-crypt subsystem, and similar products.


Τα νέα προώθησε ο DECLAN από το WELL στο NEWS με εικόνες
των απο-κρυπτομένων φορητών windows, macosx, linux.

Να ένα παράδειγμα πως η ελευθερία για "πείραγμα" των μηχανών, λογισμικών κλπ (χάκεμα) έχει θετικό για μας αποτέλεσμα γιατί όπως λέει στην λίστα ο Applebaum (*) νομίζαμε ότι είχαμε καθαρίσει μέσω κρυπτογράφισης των ευαίσθητων δεδομένων στα φορητά (η επίθεση προϋποθέτει φυσική πρόσβαση) αλλά αυτό πάει πλεον σύμφωνα με το ακόλουθο ποστάρισμα που φέρει και τον χαρακτηριστικό τίτλο "ελεύθερο πείραγμα" από τον Felten (*).

Πολλά εύσημα στην έρευνα δίνει ο ειδικός SCΗNEIER με , που λέει:

There is a general security problem illustrated here: it is very difficult to secure data when the attacker has physical control of the machine the data is stored on. I talk about the general problem here, and it's a hard problem.

(*) Η ομάδα της έρευνας είναι από το πανεπιστήμιο PRINCETON:
J. Alex Halderman, Seth D. Schoen, Nadia Heninger, William Clarkson, William Paul, Joseph A. Calandrino, Ariel J. Feldman, Jacob Appelbaum, and Edward W. Felten

και το άρθρο της έχει τίτλο:

Lest We Remember: Cold Boot Attacks on Encryption Keys

Thursday, February 14, 2008

Αδελφά Πνεύματα

Στο τρέχον ιστολόγιο "Αριάδνη τι ?" ακολουθώ ένα είδος ιστορικής προσέγγισης, με στοιχεία δηλαδή που φωτίζουν επιλογές και προβληματισμό για θέματα τεχνικά και ερωτήσεις για την τεχνολογία, χρήσιμα για αναγνώστες που θέλουν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο γνώσης περί διαδικτύου.

Κάνω την υπόθεση εργασίας ότι τα στοιχεία που περιέχουν τα διάφορα ποσταρίσματα αποτελούν μια κάποια πηγή απόκτησης γνώσεων. Η μέθοδος επικοινωνίας που ακολουθώ στηρίζεται στην αντανάκλαση της εμπειρίας γεγονότων που έχουν άμεση σχέση με την εξέλιξη του διαδικτύου μια και λίγο-πολύ είχα τη τύχη να συντονιστώ με κάποια από αυτά.

Η εμπειρία μου συνοδεύεται και από μια γνωσιακή πορεία που σταδιακά κατασκευάζει μια εικόνα που αντιστοιχεί στο διαδίκτυο. Θεωρώ μια τέτοια προσέγγιση χρήσιμη στη διδακτική του φαινομένου (δηλ. ανάπτυξη διαδικτύου) μια και δεν έχω βρει μέχρι σήμερα συντομότερο δρόμο απόκτησης γνώσης. Ελπίζω στην ευρύτερη "διάδοση" και "αντιγραφή" αυτής της πρακτικής σαν μορφή επικοινωνίας γνώσης γιατί δεν βλέπω άλλο τρόπο συμμετοχής στην καινοτομία που συντελείται.


Μέσα από το δικό μου ψάξιμο συναντώ παρόμοιους προβληματισμούς, μερικοί αρκετά πιο προωθημένοι. Δίνω την ονομασία Αδελφά Πνεύματα (*) σαν ένα πρώτο μαρκάρισμα (label) των πηγών αυτών που αποτελούν ένα βασικό άξονα του προσανατολισμού μου. Στο ιστολόγιο με μορφή βιογραφικού παραθέτω μια λίστα με ονόματα. Να σημειώσω ότι η μέθοδος που αναφαίρω, τα "αδελφά πνεύματα" κλπ προέκυψαν πριν εμφανιστεί το φαινόμενο του μπλογκιν.

Σε προηγούμενο ποστάρισμα σχετικά με το ΕΔΕΤ 3 (κάνω παρατηρήσεις για την έλλειψη αναφοράς στο ΑΡΙΑΔΝΗ), υπογράμμισα τη σημασία της αναφοράς σε ιστορικά γεγονότα. Αποτελούν μαθησιακό περιεχόμενο και βοηθούν την ανάπτυξη ενός πνεύματος συνεργασίας που δεν πλεονάζει στα μέρη μας.

Σήμερα διαβάζω τον διάλογο που έγινε σχετικά με τις ρίζες του ARPANET (το δίκτυο στις ΗΠΑ που έχει χαρακτηριστεί ως η μητέρα όλων των δικτύων), γεγονός που δείχνει τη
σημασία της παρατήρησης που κάνω για τη σημασία των αναδρομών σαν στοιχεία γνώσης.

Έβαλα τα μηνύματα (δες ποστάρισμα Αδελφά Πνεύματα για την αρχή του διαδικτύου) σε ένα δυναμικό wiki με το όνομα JotSpot (beta χρήστης από το 2006), πρόσφατα αγοράστηκε από τη google, δεν πρόκανα να πάρω καμμιά μετοχούλα ... θα είναι το επόμενο google office βήμα σύμφωνα με τους επισήμους της εταιρείας.

Ψάχνω τα διάφορα wiki γιατί με απασχολεί το θέμα επικοινωνία γνώσης, π.χ το TWIKI είναι μια δυνατή εξέλιξη. Ετοιμάζω σχετικό ποστάρισμα, ήδη απόκτησα συνομιλητή στο θέμα τον bill που βρήκε την ιδέα και το εργαλείο tiddly-wiki άξια εφαρμογής στο Δημόκριτο.

Ξεχωρίζω τον Peter Salus που φαίνεται να έχει τον τίτλο του Ιστορικού του Διαδικτύου.

Είχα βρει παλαιότερα και τους Hauben που έστειλαν μήνυμα στη λίστα IP του παλαίμαχου Farber σχετικά με τη σημασία των ιστορικών γεγονότων.

Τον Φάρμπερ τον συνάντησα στο καλοκαίρι στην Αθήνα, έκανε ομιλία σχετικά με Ευρυζωνικότητα σε φοιτητές του εργαστηρίου ελεύθ. σπουδών ΑΙΤ. Εκανα ερωτήσεις σχετικά με το φαινόμενο ΕΛΛΑΚ αλλά δεν φάνηκε να ΄πολυ-νοιάζεται για το φαινόμενο, θεώρησε αρνητικό ότι χάθηκαν λεφτά από τον εμπορικό GCC compiler (δεν είχα χρόνο να αναφέρω τις επιδόσεις του GNU GCC ...)

Συνιστώ ανεπιφύλακτα τη παρακολούθηση των πληροφοριών από τη λίστα του Φαρμπερ καθώς επίσης
και των ονομάτων που αναφέρω στο CVlike ιστολόγιο μου.

Tέλος να και ένας διάλογος μεταξύ ενός αγνώστου και ενός γκουρού σχετικά με το θέμα "LAN" και πως ένα τέτοιο προϊόν από την Datapoint παραλίγο να ονομαστεί "INTERNET".

Δοκιμάστε και ένα εργαλειάκι σχετικό με διαχείριση πληροφορίας από λίστες (διαλογικής πληροφορίας από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)(*) μια παρόμοια ονομασία που έδινα ήταν visionaries/οραματιστές για δημιουργούς κλειδιά που ανακάλυπτα

Tuesday, February 05, 2008

IPv6 on DNS root servers (+διεπαφή με πολιτική)

Ηταν στην λίστα big-internet του IETF γύρω στο 1992-3, αν θυμάμε που πρωτο-άκουσα για το θέμα επόμενο IP. Βέβαια η αρχική μου εμπλοκή με το tcp/ip του PRIMOS στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ το 1990, που δεν ήταν ακριβώς V4, μου είχε δώσει κάποια πληροφόριση για το τι σημαίνει "version" και μια αμυδρή αίσθηση για τη διάσταση της εξέλιξης, ας πούμε tcp/ip στίβα (stack) που δεν έχει DNS εξάρτημα. Η παρακολούθηση της λίστας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, το σκεπτικό των γκουρού περί δρομολόγησης, αριθμοδότησης κ.α, το βάθος των προβληματισμών πραγματική όαση τεχνογνωσίας και μάθησης. Τα σύγκρινα με τα σεμινάρεια περί λογισμικού OSI στο Λονδίνο (Technology Appraisals) και η καρδιά μου (δεν λέω μυαλό ... αν και το θέμα bugs του γιγάντιου OSI λογισμικού μου ήταν κατανοητό λόγω θητείας στο functional programming ) έπερνε θέση για το που βρισκόταν η δυναμική των πραγμάτων.

Θυμάμε ένα σημαντικό πρόσωπο τον Paul Francis που ήταν ο αρχιτέκτονας της πρότασης PIP, καθώς και τις άλλες προτάσεις όπως της TUBA και τη πρόταση NIMROD από τον Noel Chiappa που κατά διαβολική σύμπτωση όταν έθεσα το θέμα dot MK στο IETF έδειξε κάποιο αρνητικό ενδιαφέρον (θα ποστάρω για το θέμα διαδίκτυο και το όνομα Μακεδονία μια και μετά την απάντηση από τον J.Postel πήρα το θέμα στον ISO ...) Σε αυτή ακριβώς τη περίπτωση το θέμα δικτύωση και μάλιστα σε ότι αφορά την ονοματοδοσία στο διαδίκτυο έδωσε το δικό μου πρώτο παράδειγμα διεπαφής (δηλ. user interface) με την σφαίρα της πολιτικής

Παρακολούθησα τα περί IPv7 που τελικά έγινε v6 και μάλιστα εντόπισα στοιχεία της νικήτριας επιλογής ανάμεσα στις διαφορετικές προτάσεις, βασισμένος στη λογική του μοντέλου μου (περί automation quantum) δηλαδή της επιλογής που είχε τη πιό αυτοματοποιημένη μετάβαση.

Αργότερα έβαλα το v6 στο πλαίσιο μιας πτυχιακής.

Η πρόσφατη ανακοίνωση για τον k-root server του RIPE (δεν πρόκανα να ποστάρω ακόμα για το θέμα RIPE αν και ήμουν ιδρυτικό μέλος και εθνικός εκπρόσωπος) σηματοδoτεί μια κάποια κινητικότητα για το περιβόητο IP version 6 στο IANA (υπάρχει και εδώ μια μικρή εμπειρία άξια ποσταρίσματος ...) που τόσο αναμένει η κοινότητα αφού κουμπώνει το v6 με το DNS με τη μορφή ΑΑΑΑ records, νέα πράγματα για admins (θα δω τι λέει o blog.postmaster.gr και η παρέα του (*).

To URL του ΙΑΝΑ παραπάνω δείχνει ένα PDF κείμενο αρκετά χρήσιμο για το πως ενσωματώνεται στους root-servers το επίπεδο μεταφοράς (osi layer 4, ietf tcp/udp layer) που προσφέρει το IP v6, το αναμενόμενο νέο Internetworking Protocol. Επίσης στο τέλος έχει μια καλή περιγραφή του DNS (ip v4)


(*) - χρήσιμα ποσταρίσματα και ζωντανές πηγές που ελπίζω να εξελιχτούν σε σε κάτι που θα μοιάζει με ελληνικά rfc-γνώσης (κάποτε είχα σκεφτεί περί ΠΕΣ - Πρόχειρες Ενημερωτικές Σημειώσεις) για ένα πεδίο που το κλασσικό κανάλι εκπαίδευσης αγνοεί η/και ισως υποτιμάει. Να πως θα έχουμε ελληνικό περιεχόμενο, γύρω από αυτή την ιδέα δοκίμασε και το islab και πέτυχε κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.