Tuesday, August 22, 2006

Μια σειρά από "Τι ?"Μια σειρά από γεγονότα, ιδέες και παρατηρήσεις σχετικά με το "Αριάδνη" δηλαδή περί της εισόδου της Ελλάδας στο Internet. Η αρχή για παρουσίαση έχει γίνει στο σάιτ πριν μερικά χρόνια αλλά απέχει πολύ από μια αντάξια παρουσίαση. Χρειάζεται και κάποια τεκμηρίωση, στοιχεία ιστορικά που δίνουν μια πλουσιότερη εικόνα από το απλό κείμενο. Ένας φίλος (δεύτερης γεννιάς μέλος της ομάδας "Αριάδνη", ερευνητής στην Αγγλία σήμερα) μου έθεσε και το θέμα της αναφοράς σε ανθρώπους που ενεπλάκησαν στις διαδικασίες ανάπτυξης του "Αριάδνη" δηλαδή του Εθνικού Δικτύου Ερευνας στην Ελλάδα από το 1984. Ο μηχανισμός του 'blogger" νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της δικής μου επικοινωνίας, αρκεί να υπάρξει συνέχεια ....

Η μορφή παραγωγής περιεχομένου του "blooger" θα βοηθήσει στην συνεχή ροή "ειδήσεων" σχετικά με το θέμα, κάπως αυθόρμητα και ίσως σε συσχετισμό με κάποιο επίκαιρο γεγονός, διαφορετικά είναι τόσο μεγάλος ο όγκος της πληροφορίας γύρω από το "Αριάδνη" που απαιτεί προσπάθεια συγγραφής βιβλίου πράγμα αδύνατον προς το παρόν . Από την άλλη νομίζω ότι και μια "πρόχειρη¨παρουσίαση έχει την αξία της. Ετσι και αλλιώς το εγχείρημα αποτέλεσε ένα πρώτο παράδειγμα "δικτύωσης" στην Ελλάδα, αρκετά χρήσιμο σήμερα για ανασκόπιση της εμπειρίας και εξαγωγή συμπερασμάτων, ίσως και για έμπευση νέων θεμάτων, για βελτιωμένα νέα και καλύτερα παραδείγματα που σαφώς χρειάζονται..

Πολλά σημαντικά πράγματα από το εγχείρημα δεν είναι γνωστά ούτε στους ειδικούς αλλά ούτε και σε αυτούς που είχαν άμεση συμμετοχή γιατί δεν ήταν σε θέση να έχουν "μεγάλη εικόνα". Βρέθηκα σαν ελλαδίτης πιό κοντά από κάθε άλλον στα γεγονότα και στους ανθρώπους που καθόρισαν το παγκόσμιο διαδίκτυο. Λόγω προηγούμενης εμπειρίας με "computing paradigms" σκέφτηκα την ιδέα της "μεγάλης εικόνας"

Να μη κρύψω τη μεγάλη αξία της μίμισης στα ανθρώπινα πράγματα μια και έκανα μεγάλη χρήση αυτής της ιδιότητας, αντλώντας ιδέες του τι είναι να γίνει μια και ουδείς γνώριζε την ουσία του σχεδίου πέρα από την βασική ιδέα "δίκτυα υπολογιστών", να τι πήρα από κάποιους πρωτοπόρους:
  • γιατί να μην φτιάξουμε και μεις κόμβο Ιντερνετ ; όπως αυτός του ULCC (Tony Bates), 1989
  • γιατί να μη γίνουμε διπλός κόμβος του EBONE και του ΕUROPANET ; τι τι δρομολόγηση χρειάζεται(B.Stockman) 1992
  • αs επεκτείνουμε το SUNLINK MHS με PERL 1993 (H.Alvestrand)
  • μεγάλες ταχύτητες - 8 Mbps από τον δορυφόρο OLYMPUS και το δίκτυο του CERN (Brian Carpenter) 1994
  • ας φτιάξουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου MIME για ελληνικά (Maria Demou - CERN, Ν.Borenstein) 1994
  • γιατί δεν βοηθάμε τον ΟΤΕ να μπει στο Διαδίκτυο με εθνικό κορμό (EBONE team) 1995
  • ας φτιάξουμε ένα εργαστήριο αναπαραγωγής και μετάδοσης των γνώσεων (φοιτητές TEI/AEI) 1997
  • .......Με την σειρά μου εφάρμοσα αυτά που έμαθα όσο μπορούσα καλύτερα μετέφερα σε συνεργάτες μου τη πληροφορία για την αναπαραγωγή της γνώσης, ώθησα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην εμπλοκή με τα θέματα του διαδικτύου, άνοιξα το παιχνίδι ευρύτερα τόσο στο πεδίο των πανεπιστημίων όσο και της βιομηχανίας όμως αντιμετώπισα αρκετά προβλήματα που χρίζουν αναφοράς ....

Πρόσφατα η Google όταν προσέλαβε τον Vint Cerf μετά από κάποιο διάλογο προσδιόρισε
τον τίτλο της εργασίας του εκεί με τον όρο Internet Evangelist. Τι σύμπτωση, με αυτόν ακριβώς τον όρο περιέγραφε το περιεχόμενο της εργασίας μου το στέλεχος της SUN Microsystems που μου έκανε ακρόαση. Ισως να
είμαι λοιπόν ο πρώτος ευαγγελιστής του ελληνικού διαδικτύου. Σαφώς δεν κατάλαβα με μιας το σκεπτικό αυτής της πράγματι καινοτομικής εταιρείας, ήταν το πιο τιμητικό πράγμα του έχω δεχτεί νομίζω μέχρι σήμερα σχετικά με την εργασία μου.