Thursday, March 20, 2008

H μεγάλη εικόνα για το Δίκτυο


Στο ιστολόγιο meta-artificial (*) κάνω σκέψεις γύρω από την ιδέα μιας Ολιστικής εικόνας για το Δίκτυο καi την εξέλιξη του.

Ενας παλιός γνώριμος (O.Martin - CERN) και συνεργάτης για πολλά χρόνια στα Ευρωπαικά Δίκτυα (RARE, RIPE, CHEOPS, EBONE, ARIADNE) ασχολείται με την σημερινή κατάσταση του δικτύου και τις προοπτικές του, δηλαδή με μια συνολική εικόνα και μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκεπτικό. Να που το θέμα "μεγάλη εικόνα" απασχολεί σήμερα έντονα. Μάλιστα αναφέρει και το γνωμικό του D.CLARΚ:

The future of the internet is too important to be left to chance or random development


To διάβασα από το λίστα του Φάρμπερ, ένα μήνυμα που έστειλε ο παλιός καπετάνιος του NSFNET, που επίσης συνάντησα μέσα από τις δραστηριότητες του ΑΡΙΑΔΝΗ. Τον μεγάλο S.Goldstein, τον γνώρισα από τη Μαρία Δήμου μέλος της ομάδας δικτύων και υπολογιστών του CERN (Carpenter, Martin, Demou, Jouanigot, ..)

Το μήνυμα αναφέρει μια μελέτη που έκανε ο Martin Olivier.

Η μέλετη αναφέρει πως έχουν τα πράγματα σήμερα, πρέπει να διαβαστεί από όσους θέλουν τα ξέρουν πως έχει η συνολική κατάσταση πραγμάτων. Αναφέρει ονόματα θρύλους για μένα και για πολλούς άλλους, μερικούς τους συνάντησα σε ομάδες εργασίας και επέδρασαν απόλυτα με τα σκεπτικά τους στο προσανατολισμό μου.

Να τι λέει ο Steve Golstein:

From: Steve Goldstein [steve.goldstein@cox.net]
Sent: Thursday, March 20, 2008 10:59 AM
To: Dewayne Hendricks; David Farber
Subject: Paper: "State of the Internet & Challenges ahead "

Olivier Martin, a long-time colleague, formerly from CERN (the European high energy accelerator lab in Geneva), has a fine "State of the Internet" preprint on his web site. Be sure to view it in Page Layout so that you can see the footnotes. I did not at first, and missed them entirely, which was very confusing, as there are numbered references listed at the end as well.
Olivier has retired, but apparently keeps busy as a consultant. He was a major player in CERN networking from the very start of things. In the early days, CERN was the hub of European Internet Protocol networking, and it still is a major player because of the HUGE amounts of data that are generated by the accelerators and shared globally.


Σε ποστάρισμα σχετικά με το ΕΔΕΤ 3 κάνω αναφορά για τη σημασία της έννοιας backbone το έργο NSFNET ήταν το πρώτο κατασκεύασμα αυτού του τύπου, δεν είναι ευρέως κατανοητό αλλά χωρίς backbone δεν υπάρχει κλιμάκωση, δεν θα μεγάλωνε το internet.
Σε κάθε περίπτωση ήταν το NSFNET που προώθησε τις διεθνείς συνδέσεις του διαδικτύου. Ακριβώς αυτό έκανε η ΑΡΙΑΔΝΗ για την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία. Να και τα μηνύματα που αντάλλαξα για να γίνει αυτό με την γενναιοδωρία βέβαια των ανθρώπων του JANET του Βρετανικού ΕΔΕΤ (+).(*) ο τίτλος ανατρέχει στο όρο articial intelligence που εννοιλογικά ξεκίνησε ο Alan Turing και συνέθεσε το '57 ο John MacCarthy, η προσθήκε meta έχει σκοπό να δώσει το σήμα ότι κάτι καινούργιο προκύπτει με τη εμφάνιση του Δικτύου σε ότι αφορά τη βασική έννοια "AI".(+) Στις κοντρολ επικεφαλίδες των μηνυμάτων (κάντε κλικ πάνω στα .jpg για μεγέθυνση) φαίνεται η τεχνολογία ηλεκτρ. ταχυδρομείου που έκανε χρήση το Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ το 1990, ήταν η τεχνολογία CCITT/ISO/X.400. Ναί έκανα αίτηση για Διαδίκτυο μέσω του υπάρχοντος COSINE Χ.400 (αργότερα το σύστημα ονομάστηκε DANTE Nameflow). Ορατή επίσης είναι και η διπλωματία να είμαι συμβατός με την αντι-ιντερνετ πολιτική στην Ευρώπη της εποχής. Κάπως έτσι λειτούργησε και το ΕΔΕΤ αργότερα σε ότι
αφορά την παροχή δημοσίου ιντερνετ καθώς και άλλα ΕΔΕΤ/NRN της Ευρώπης.

No comments: